สธ.ปรับคำแนะนำ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ปีละ 1 เข็ม ไม่ต้องนับว่าเข็มที่เท่าไร หลังระบาดตามฤดูกาล
logo ข่าวอัพเดท

สธ.ปรับคำแนะนำ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ปีละ 1 เข็ม ไม่ต้องนับว่าเข็มที่เท่าไร หลังระบาดตามฤดูกาล

ข่าวอัพเดท : ไม่ต้องนับว่าเข็มที่เท่าไร โควิดระบาดตามฤดูกาล สธ.ปรับคำแนะนำวัคซีนฉีดป้องกันปีละ 1 เข็ม ฉีดให้ทันก่อนระบาดมากขึ้นในฤดูฝน สธ,วัคซีน,ป้องกันโควิด,โควิด19,ฉีดวัคซีน,ปีละเข็ม,ระบาดตามฤดูกาล

515 ครั้ง
|
20 เม.ย. 2566
          ไม่ต้องนับว่าเข็มที่เท่าไร โควิดระบาดตามฤดูกาล สธ.ปรับคำแนะนำวัคซีนฉีดป้องกันปีละ 1 เข็ม ฉีดให้ทันก่อนระบาดมากขึ้นในฤดูฝน
 
         โควิด-19 พบแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ วันนี้ (20 เม.ย.66) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า โควิดมีแนวโน้มสูงขึ้นชัดเจนช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งผู้ป่วยรายใหม่และผู้ป่วยหนักโดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยว และจากการที่กองระบาดวิทยาได้ประเมินลักษณะทางระบาดวิทยาของโควิด-19 พบว่ามีความคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่ คือ มีการระบาดตามฤดูกาล จึงคาดประมาณได้ว่าอาจมีการระบาดของโควิดสูงขึ้นในช่วงฤดูฝน กระทรวงสาธารณสุขจึงขอให้ประชาชนเร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประจำปีก่อนเข้าฤดูฝน ซึ่งจะเริ่มฉีดในปี 2566 เป็นปีแรก โดยฉีดปีละ 1 เข็ม สามารถใช้วัคซีนชนิดใดหรือรุ่นใดก็ได้ โดยให้ห่างจากเข็มสุดท้ายหรือประวัติการติดเชื้ออย่างน้อย 3 เดือน และไม่ต้องนับว่าเป็นเข็มที่เท่าใด
 
      กรมควบคุมโรคได้มีการจัดเตรียมวัคซีนให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และได้มีการจัดหาวัคซีนรุ่นใหม่สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อายุ 12 ปีขึ้นไปด้วย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้ารับบริการฉีดโควิด-19 ได้ที่หน่วยบริการตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนดไว้ สำหรับสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขใน กทม. ได้แก่ ศูนย์บางรัก โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลสงฆ์ และสถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี
 
          นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับคำแนะนำการฉีดใหม่ให้เป็นการฉีดวัคซีนโควิดประจำปี โดยขอเน้นให้กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 608 พนักงานบริการหรือผู้ที่มีอาชีพต้องสัมผัสคนเป็นจำนวนมาก หรือผู้อยู่ในสถานที่แออัด เช่น ทัณฑสถาน รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และเด็กอายุน้อยกว่า 5 ขวบ เข้ารับวัคซีนประจำปีโดยเร็วเพื่อลดอาการป่วยหนัก เสียชีวิต และรักษาระบบสาธารณสุขของประเทศ ก่อนการระบาดของโควิด 19 ตามฤดูกาล ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปก็สามารถรับวัคซีนโควิดประจำปีได้เช่นเดียวกันตามความสมัครใจ