“หมอยง” เผย วัคซีนป้องกัน “โควิด-19” ในอนาคตใช้สายพันธุ์ JN.1 ในการผลิต
logo ข่าวอัพเดท

“หมอยง” เผย วัคซีนป้องกัน “โควิด-19” ในอนาคตใช้สายพันธุ์ JN.1 ในการผลิต

13,869 ครั้ง
|
02 พ.ค. 2567

หมอยง เผย องค์การอนามัยโลก แนะนำผู้ผลิตวัคซีนป้องกัน “โควิด-19” ให้ใช้สายพันธุ์ JN.1 ซึ่งปัจจุบันเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดทั่วโลก

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2567 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยผ่านโพสต์เฟซบุ๊กว่า โควิด 19 ไวรัสได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสายพันธุ์มาโดยตลอด วัคซีนที่ใช้ล่าสุดจะเป็นสายพันธุ์ XBB.1.5 แต่ในปัจจุบันนี้สายพันธุ์ที่ระบาดทั่วโลกและอยู่ยาวมาจนถึงทุกวันนี้คือสายพันธุ์ JN.1 สายพันธุ์ที่จะเกิดต่อไปเป็นลูกหลานก็จะเป็นลูกหลานของสายพันธุ์ JN.1

ดังนั้นองค์การอนามัยโลก โดยผู้เชี่ยวชาญได้ประชุม และตกลงให้คำแนะนำ สายพันธุ์ที่จะใช้ในการผลิตวัคซีนต่อไป เป็น JN.1 โดยจะใช้ตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงปีหน้าองค์การอนามัยโลกมีการประชุมพิจารณาดังกล่าวปีละ 2 ครั้ง

สำหรับสายพันธุ์โควิด-19 ที่ระบาดอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ และ ค่อนข้างยาวนาน คือ JN.1 เช่นเดียวกัน

โดยโควิด-19 สายพันธุ์ JN.1 มีอาการไม่รุนแรงแต่แพร่เชื้อเร็ว และอาการไม่แตกต่างไปจากสายพันธุ์เดิม โดยโควิด JN.1 มีอาการคล้ายโรคหวัด คือ มีไข้อ่อน ๆ เจ็บคอ คัดจมูก มีน้ำมูก และปวดเมื่อยตามร่างกาย