21 ส.ค. 2557
7,968 ครั้ง

สนช.ลงมติเลือก พล.อ.ประยุทธ์ นั่งเก้าอี้นายกฯตามโผ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเลือก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย ขณะที่ ประธาน สนช.จะนำรายชื่อส่งให้สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในวันนี้

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ลงมติเห็นชอบ เลือก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนน 191 เสียง งดออกเสียง 3

 

โดยมีนายตวง อันทะไชย เป็นผู้เสนอชื่อเพียงรายชื่อเดียว ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา สมาชิก สนช.ทั้ง 197 คน ร่วมถ่ายภาพหมู่ เป็นที่ระลึก และเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ บริเวณด้านหน้าศาลพระสยามเทวาธิราช

 

จากนั้น ในเวลา 10.00 น. ที่ประชุม สนช.ได้เข้าสู่การพิจารณาวาระเร่งด่วน เรื่องการพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก สนช. ให้แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 19 วรรค 1 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว ปี 2557 ซึ่งก่อนเข้าสู่วาระการประชุม คณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชั่วคราว หรือ วิป สนช. ได้เสนอหลักเกณฑ์การเลือกนายกรัฐมนตรีที่เทียบเคียงตามรัฐธรรมนูญปี 2550 ซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นชอบ

 

ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เปิดเผยว่า หลังได้บุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ในวันนี้จะนำรายชื่อส่งให้สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตามขั้นตอน

 

ทั้งนี้ ความคิดเห็นของสมาชิก สนช.เรื่องตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่สนับสนุน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องจากทำงานเพื่อบ้านเมืองมาโดยตลอด และมีความเหมาะสมในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน รวมทั้ง เป็นที่ยอมรับของประชาชนในการลดความขัดแย้ง สร้างความปรองดอง โดยสถานการณ์เช่นนี้ ผู้ที่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องทำงานอย่างหนัก จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด

 

ขณะที่ ขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรีวันนี้ นายตวง อันทะไชย เป็นผู้เสนอชื่อ พลเอกประยุทธ์ โดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสภา คือ 40 คน ก่อนจะลงมติด้วยวิธีขานชื่อเป็นรายบุคคล ซึ่งต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา คือ 99 คน ทำให้พลเอกประยุทธ์ ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี โดยไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์ หรืออยู่ภายในห้องประชุม ด้วยคะแนน 191 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง