ชวนรู้จัก พิศวงตานกฮูก พรรณไม้เกียรติประวัติไทย  หน้าตาน่ารัก
logo ข่าวอัพเดท

ชวนรู้จัก พิศวงตานกฮูก พรรณไม้เกียรติประวัติไทย หน้าตาน่ารัก

ข่าวอัพเดท : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชวนรู้จัก #พิศวงไทยทองหรือ #พิศวงตานกฮูก พรรณไม้เกียรติประวัติไทย หน้าตาน่ารัก ขนาดเล็ก พบเฉ พิศวงตานกฮูก,พรรณไม้,ไทย,นกฮูก

1,014 ครั้ง
|
13 ต.ค. 2564
         กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชวนรู้จัก #พิศวงไทยทอง หรือ #พิศวงตานกฮูก พรรณไม้เกียรติประวัติไทย หน้าตาน่ารัก ขนาดเล็ก พบเฉพาะดอยหัวหมด ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก เท่านั้น
 
       สำหรับ "พิศวงไทยทอง" พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ถูกพบครั้งแรกโดย ดร.กนกอร สีม่วง นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งร่วมกับ นายสุชาติ จันทร์หอมหวล ช่างภาพอิสระ ต่อมารองศาสตราจารย์ ดร.สหัช จันทนาอรพินท์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และดร. สมราน สุดดี นักวิจัยกลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกันตีพิมพ์เป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก ลงในวารสาร Phytotaxa เล่มที่ 333(2) หน้า 287
 
       ทั้งนี้ ดร.กนกอร ศรีม่วง นักวิจัยผู้ค้นพบ ได้ให้ข้อมูลไว้เมื่อตอนค้นพบว่า ตอนแรกยังไม่ทราบว่าเป็นพืชชนิดใด จึงเก็บตัวอย่างและบันทึกภาพ ส่งให้ รศ.ดร.สหัช จันทนาอรพินท์ ตรวจสอบ จนกระทั่งทราบว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของไทย #พิศวงตานกฮูก” ที่มีชื่อสามัญเรียกว่า #พิศวงไทยทอง และชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Thismia thaithongiana ซึ่งพิศวงไทยทองนี้เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กเท่าหัวไม้ขีด ที่จะออกดอกในช่วงปลายฝนเท่านั้น พบเฉพาะที่ดอยหัวหมด ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ขึ้นในป่าเต็งรังบนเขาหินปูนมีสถานภาพเป็นพันธุ์ไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์  เป็นพืชล้มลุกอาศัยรา ลำต้นตั้งตรง สูงน้อยกว่า 2 มม.เรียกได้ว่ามีขนาดเล็กเท่าหัวไม้ขีด
 
 
ข่าวอัพเดท : ชวนรู้จัก พิศวงตานกฮูก พรรณไม้เกียร
       
        พืชชนิดนี้เป็นพืชที่มีความสัมพันธ์กับเชื้อราในดิน และมีระบบนิเวศหรือการดำรงชีวิตอย่างสลับซับซ้อนกับพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ หรือความสมดุลของป่าแห่งนี้ ซึ่งในอนาคตจะได้มีศึกษานิเวศวิทยาของพืชชนิดนี้ว่ามีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ อย่างไร  รวมไปถึงพิศวงตัวอื่นๆ ในสกุลนี้ด้วย ซึ่งความสัมพันธ์กับพืชชนิดอื่นอาจจะซ่อนอยู่ในพืชชนิดนี้ ที่ยังคงทำให้เราแปลกใจ ประหลาดใจ และเป็นปริศนาสมดังชื่อประจำสกุล “พิศวง”
 
ที่มา : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
ภาพ : นายสุชาติ จันทร์หอมหวล ช่างภาพอิสระ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง