นศ.มช.ออกแถลงการณ์ ยื่นหนังสือขอให้คณบดี-คณะผู้บริหารวิจิตรศิลป์ลาออก หลังบุกเก็บงานศิลปะใส่ถุงดำ
logo ข่าวอัพเดท

นศ.มช.ออกแถลงการณ์ ยื่นหนังสือขอให้คณบดี-คณะผู้บริหารวิจิตรศิลป์ลาออก หลังบุกเก็บงานศิลปะใส่ถุงดำ

ข่าวอัพเดท : นักศึกษา มช.ออกแถลงการณ์ ยื่นหนังสือขอให้คณบดี-คณะผู้บริหารวิจิตรศิลป์ลาออก หลังบุกเก็บงานศิลปะใส่ถุงดำ แถลงการณ์,ออกแถลงการณ์,ยื่นหนังสือ,ลาออก,คณะวิจิตรศิลป์,มช,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,เก็บงานศิลปะ,วิจิตรศิลป์มช

657 ครั้ง
|
23 มี.ค. 2564
นักศึกษา มช.ออกแถลงการณ์ ยื่นหนังสือขอให้คณบดี-คณะผู้บริหารวิจิตรศิลป์ลาออก หลังบุกเก็บงานศิลปะใส่ถุงดำ
 
 
วันนี้ (23 มีนาคม 2564) นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ออกแถลงการณ์ หลังจากกรณีที่ผู้บริหารคณะพร้อมเจ้าหน้าที่บุกเก็บผลงานศิลปะของนักศึกษา ที่จัดแสดงอยู่ที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใส่ถุงดำเพื่อนำไปทิ้ง และนำไปสู่การโต้เถียงกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และผู้บริหารคณะ จนสุดท้ายทางเจ้าหน้าที่ก็ยินยอมและคืนผลงานศิลปะให้นักศึกษา 
 
 
ในแถลงการณ์ได้ระบุเอาไว้ว่า 
 
 
"การละเลยต่อหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองเสรีภาพทางความคิดของต้นกล้าศิลปะ ซึ่งเป็นหน้าที่ของอาจารย์ศิลปะทุกศาสตร์วิชาถือเป็นเรื่องน่าผิดหวังที่นักศึกษาได้รับจากศิลปะที่พวกเขาไว้ใจ สีหน้าและอารมณ์ที่ถูกแสดงออกจากผู้บริหารสูงสุดที่ควรวางสถานะตนเองให้อยู่ในฐานะอันเป็นที่น่าเคารพจากนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา กลับแสดงออกซึ่งสีหน้า อารมณ์ วาจาที่ขาดซึ่งวุฒิภาวะที่จะเป็นผู้นำองค์กรแห่งนี้ต่อไป
 
 
จึงขอยื่นเรียกร้องถึงผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ ได้แก่ รศ.อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์, รศ.ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.พงศ์ศิริ คิดดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ทั้งหมด โดยมีข้อเรียกร้องเบื้องต้น 6 ข้อ ได้แก่
 
 
1. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์การขนย้าย รื้นถอน และพยายามยึดผลงานศิลปะอันเป็นทรัพย์สินของนักศึกษา
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจากทั้ง อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้อยู่ร่วมเหตุการณ์.
1.2 เผยแพร่บันทึกการประชุมผ่านเพจคณะวิจิตรศิลป์
2. แถลงขอโทษนักศึกษาต่อสื่อมวลชน
3. ชี้แจงขอบเขตการเข้าใช้งานพื้นที่ปฏิบัติการ ภายในคณะวิจิตรศิลป์ทั้งของนักศึกษาและอาจารย์
4. ชี้แจงการเข้าใช้งานพื้นที่ปฏิบัติการภายในคณะวิจิตรศิลป์ของอาจารย์ ที่นอกเหนือจากประโยชน์ทางวิชาการของนักศึกษา
5. ชี้แจงงบประมาณคณะวิจิตรศิลป์ทั้งหมดนับตั้งแต่การดำรงตำแหน่ง โดยวิธีการติดประกาศโดยรอบคณะวิจิตรศิลป์ภายใน 3 วันเป็นระยะเวลา 30 วัน
6. พิจารณาตนเองและยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งการบริหาร
 
 
จึงขอความร่วมมือและเชิญชวนเพื่อน พี่ น้อง ศิษย์เก่าและปัจจุบัน มาร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการลงชื่อสนับสนุนแถลงการณ์ข้างต้น เพื่อรับการพิจารณาตามข้อเรียกร้องต่อไป"
 
 
พร้อมระบุทิ้งท้ายว่า "เพราะศิลปะไม่เคยเป็นนายใคร หรือขี้ข้าใคร" และเชิญชวนให้ เพื่อน พี่ น้อง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงชื่อสนับสนุนแถลงการณ์ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeQpGWYXX2MoN.../viewform
 
 
ขอบคุณภาพ : ประชาคมมอชอ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง