28 ก.ย. 2563
1,393 ครั้ง

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมหารือกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ชูพัฒนา 3 ด้าน

“ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมหารือกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ชูพัฒนา 3 ด้าน”
การท่องเที่ยวทางรถไฟ ความปลอดภัยของการใช้พื้นที่บริเวณราง และการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมหารือกับ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายทรงวุฒิ ศีลแดนจันทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือดังนี้


1. เร่งพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวทางรถไฟที่มีชื่อเสียง มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ตามนโยบายที่ได้วางไว้ในการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟเพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปท่องเที่ยวในชุมชนต่าง ๆ นั้น การรถไฟฯ จะมีการร่วมมือกับจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมในการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น


2.การร่วมมือแก้ไขปัญหาจุดตัดทางลักผ่านที่ชาวบ้านและประชาชนสร้างขึ้นเอง ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียความไม่ปลอดภัย ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานการรถไฟฯ และประชาชน โดยทางลักผ่านนี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ขบวนรถไฟมาถึงที่หมายล่าช้า เพราะต้องมีการชะลอความเร็วตลอดเส้นทาง เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ 


3. การพัฒนาพื้นที่ของการรถไฟฯ  การรถไฟฯ มีแนวทางที่จะพัฒนาพื้นที่ของการรถไฟฯ ซึ่งมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ตามแนวเส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรี เพื่อสร้างรายได้ให้กับการรถไฟฯ โดยจะมีการเข้าไปจัดระเบียบและพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ เนื่องจากในบางพื้นที่ มีการบุกรุกเข้ามาใช้พื้นที่โดยไม่ถูกต้อง ซึ่งตามนโยบายที่ได้วางไว้คือการทำให้ทุกอย่างถูกต้อง และนำมาสร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมให้ได้มากที่สุด ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ถือเป็นจังหวัดที่มีที่ดินเชิงพาณิชย์ และแหล่งท่องเที่ยวทางรถไฟที่สำคัญอยู่เป็นจำนวนมาก 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง