ประชาธิปไตยใหม่
logo ข่าวอัพเดท

ประชาธิปไตยใหม่

ข่าวอัพเดท : ข้อมูลพรรคประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Party) พรรคประชาธิปไตยใหม่,ข้อมูลพรรคประชาธิปไตยใหม่,เลือกตั้ง,เลือกตั้ง62

1,224 ครั้ง
|
12 ก.พ. 2562
พรรคประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Party
เป็นพรรคการเมืองไทย ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยมีนายสุรทิน พิจารณ์ เป็นหัวหน้าพรรค นายนิพนธ์ ชื่นตา เป็นรองหัวหน้าพรรค และนายจำรัส ไกยสิทธิ์ เป็นเลขาธิการพรรค ต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากคะแนนเสียงของประชาชนโดยรวมข้างมาก โดยระบอบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ปัจจุบันมีนายสุรทิน พิจารณ์ เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ โดยมีผู้ร่วมอุดมการณ์ซึ่งเป็นผู้บริหารกรรมการพรรคชุดใหม่ที่มีคุณวุฒิ และวัยวุฒิที่พร้อมจะพัฒนาบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
 
หัวหน้าพรรค : นายสุรทิน พิจารณ์
ข่าวอัพเดท : พรรคประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Party 
 
เลขาธิการพรรค : นายจำรัส ไกยสิทธิ์
 
 
นโยบายพรรค : 
1. จัดตั้งกองทุนบำนาญประชาชน ให้บุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป รับบำนาญเดือนละ 3,000 บาท โดยแบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 750 บาท 
 
2. บัตรประชาชนมีมูลค่า 60,000 บาท สามารถนำมาประกันตัว ในชั้นสอบสวนและชั้นศาลได้ 
 
3. จัดตั้งโรงพยาบาลรักษาหนี้ ปลูกต้นไม้ใช้หนี้ หนีโลกร้อน ตั้งกระทรวงศาสนา 
 
4. ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทางเลือก สร้างระบบเก็บน้ำลงใต้ดินและนำน้ำมาใช้ 
 
5. ปฏิรูปการศึกษา เป็นการศึกษาอัจฉริยะ (SMART EDUCATION) เรียนฟรีตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปริญญาตรี 
 
6. กระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยนโยบาย Open Bangkok Open Thailand
 
สถานที่ติดต่อ : 174/50-51 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210