02 ส.ค. 2560
1,211 ครั้ง

'วิษณุ' เตรียมเสนอชื่อ กก. ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ 'บิ๊กตู่' แต่งตั้ง

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เตรียมรวบรวมรวมชื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ-คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เสนอนายกรัฐมนตรี โดยให้คนนอกเสนอชื่อเพื่อนั่งตำแหน่งอื่นได้
 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย กล่าวว่า ภายหลังพ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการการปฏิรูปประเทศ มีผลบังคับใช้แล้ว จะมีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติภายใน 30 วัน โดยมีคณะกรรมการโดยตำแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 17 คน รวมทั้งหมด 34 คน ซึ่งยังมีเวลาสรรหาอีก 17 คน และชุดดังกล่าวจะต้องจัดทำคณะกรรมการชุดเล็กขึ้นมา เช่นด้านเศรษฐกิจ สังคม โดยจะตั้งขึ้นในเดือน ก.ย ชุดละ 15 คน ทำงาน 5 ปี 
 
นอกจากนี้จะต้องมีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ซึ่งต้องมีทั้งหมด 11 คณะเป็นอย่างน้อย คณะละ 15 คน แต่ตัวเลขา จะต้องเป็นบุคคลที่เลขาธิการสภาพัฒน์ เสนอ ดังนั้นจะเหลือตั้งเพียง 15 คน โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้แนวทางว่า ส่วนหนึ่งจะดูบุคคลที่เป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้คนทั่วไป พรรคการเมือง องค์กรต่าง ๆ สามารถเสนอชื่อมาได้ เพราะรายชื่อทั้งหมดนอกจากจะเป็นคณะกรรมการปฏิรูปแล้ว ยังอาจจะพิจารณาไปเป็นคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และอาจจะไปเป็นสมาชิกวุฒิสภา เพราะนายกรัฐมนตรี ถือหลักว่าคนหนึ่งไม่ควรเป็นคณะกรรมการหลายชุด จึงจะนำรายชื่อมาใช้ในตำแหน่งอื่นด้วย โดยตนเองจะรวบรวมรายชื่อต่าง ๆ ทำเป็นบัญชีรวมอาชีพ เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี ต่อไป
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง