การบินไทย สั่งตัดเงินเดือน-พักงาน 1 เดือน  พนักงานไม่เก็บถาดอาหารขณะเครื่องบินลงจอด
logo ข่าวอัพเดท

การบินไทย สั่งตัดเงินเดือน-พักงาน 1 เดือน พนักงานไม่เก็บถาดอาหารขณะเครื่องบินลงจอด

ข่าวอัพเดท : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ไม่เก็บถาดอาหาร ขณะเครื่องบินลงจอด การบินไทย สั่งตัดเงินเดือน และห้ามบิน 1 เดือน การบินไทย,พนักงานต้อนรับบนเครื่อง,ไม่เก็บถาดอาหาร,ลงโทษ,เครื่องบินลงจอด,พักงาน,ตัดเงินเดือน

644 ครั้ง
|
22 ก.พ. 2566
       พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ไม่เก็บถาดอาหาร ขณะเครื่องบินลงจอด การบินไทย สั่งตัดเงินเดือน  และห้ามบิน 1 เดือน
 
         บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งผลการสอบสวนกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ไม่เก็บถาดอาหารขณะเครื่องบินกำลังทำการบินลงจอด ในเที่ยวบินเส้นทาง สิงคโปร์-กรุงเทพฯ
 
          ผลการสอบสวน พบว่าเป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานต้อนรับฯ ตามขั้นตอนปฏิบัติ บริษัทฯ จึงลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ โดยการตัดเงินเดือน และให้พักการปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบินเป็นระยะเวลา 1 เดือน
 
       นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงโทษผู้จัดการเที่ยวบิน (Crew in Charge) และพนักงานต้อนรับฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยการออกเอกสารตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งบุคลากรที่บกพร่องในหน้าที่ทั้งหมด จะต้องเข้ารับการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มข้นโดยทันที ก่อนที่บริษัทฯ จะพิจารณาให้ไปปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง
 
           ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องขออภัยในเหตุการณ์ดังกล่าว และขอยืนยันเพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของเที่ยวบินและผู้โดยสารเป็นสำคัญ รวมทั้งปฏิบัติการบินตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง