logo เงินทองของจริง

“ฟรีแลนซ์” รายได้ไม่แน่นอน ก็มีเงินออมเก็บเป็น “บำนาญ” ได้เหมือนกัน | เงินทองของจริง

เงินทองของจริง : ว่าด้วยอาชีพ "ฟรีแลนซ์" หรือที่เราเรียกว่าอาชีพอิสระเนี่ย มีรายได้ไม่แน่นอน แต่มีเงินออมเก็บเป็น "บำนาญ" ได้ เขาทำกันยังไง วันนี ch7hd news,tero digital,ch7hdnews,terodigital,เงินทองของจริง,moneycoach,money coach,โคชหนุ่ม จักรพงษ์,โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์,โค้ชหนุ่ม,กาย สวิตต์,เศรษฐกิจ,การเงิน,การลงทุน,การออม,ออมเงิน,เก็บเงิน,สอนลงทุน,สอนออมเงิน,สอนเก็บเงิน

9,758 ครั้ง
|
02 ก.ค. 2567
ว่าด้วยอาชีพ "ฟรีแลนซ์" หรือที่เราเรียกว่าอาชีพอิสระเนี่ย มีรายได้ไม่แน่นอน แต่มีเงินออมเก็บเป็น "บำนาญ" ได้ เขาทำกันยังไง วันนี้มีคำตอบ ?
 
หากคุณเป็นฟรีแลนซ์ แต่อยากมีเงินจับจ่ายใช้สอยในยามชราแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน ให้ลำบาก การออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นทางเลือกอีกทางสำหรับ ผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน รวมถึงผู้ประกันตน ม.40 ที่สามารถวางแผน ทางการเงินได้เพิ่มอีกทาง 
 
กอช.คืออะไร ?
กอช. หรือ กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นกองทุนส่งเสริมการวางแผนออมเงินในระยะยาว ของคนประกอบอาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์) ทำหน้าที่คล้ายกองทุนชราภาพในระบบ ประกันสังคม สมาชิกสามารถเลือกออมเงินได้ตามความสมัครใจเมื่ออายุครบ 60 ปี ก็จะได้รับเงินบำนาญเป็นรายเดือน
- เงินสมทบจากรัฐทุกเดือนตามช่วงอายุ
- ได้รับผลประโยชน์จากเงินบำนาญตลอดชีพ สูงสุด 7,000 บาท/เดือน
- เงินออมที่ส่งไปจะได้รับการคุ้มครองและค้ำประกันผลตอบแทนการลงทุน   จนอายุครบ 60 ปี
- เงินออมสะสมของสมาชิกสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้
 
วิธีการคำนวณเงินสมทบ
การจ่ายเงินสมทบของ กอช. จะเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุของผู้ออม ซึ่ง กอช.จะกำหนดเพดานเงิน สมทบสูงสุดในแต่ละปี โดยสามารถส่งเงินออมได้เดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น และส่งขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 13,200 บาท/ปี สมาชิกไม่จำเป็นต้องส่งเงินออม ทุกเดือน และยอดเงินที่ออมแต่ละครั้งก็ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน
 
เคล็ดลับ : ควรฝากขั้นต่ำ 1,200 บาท/ปี หากต่ำกว่า 1,200 บาท เงินสมบทจะลดลง
 
เกณฑ์ในการคำนวณ
- อายุ 15-30 ปี กอช.จะสมทบเงินให้ร้อยละ 50 หรือไม่เกิน 1,800 บาท/ปี
- อายุ 30-50 ปี กอช.จะสมทบเงินให้ร้อยละ 80 หรือไม่เกิน 1,800 บาท/ปี
- อายุ 50-60 ปี กอช.จะสมทบเงินให้ร้อยละ 100 หรือไม่เกิน 1,800 บาท/ปี
 
การจ่ายเงินของ กอช. เมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปีแล้วนั้น จะจ่ายเป็น "เงินบำนาญ" จะมีเกณฑ์ที่แบ่งย่อยอีก 2 เกณฑ์ คือ 
- สมาชิกที่มียอดเงินสะสมรวมมากกว่า 150,000 บาท จะได้รับเงินบำนาญตั้งแต่ 600-7,000 บาท/เดือน เมื่อสมาชิกอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับบำนาญตลอดชีพจนกว่าจะเสียชีวิต
- สมาชิกที่มียอดเงินสะสมรวมน้อยกว่า 150,000 บาท เมื่ออายุ 60 ปี จะได้รับเงินดำรงชีพเดือนละ 600 บาท จนกว่าจะครบ ตามจำนวนเงินออมทั้งหมดที่มีอยู่ โดยไม่ได้จ่ายจนกระทั่งเสียชีวิต
 
เกษียณแล้วรับเงินบำนาญ กอช. ทางไหน 
สมาชิก กอช. จะได้รับเงินคืนเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดยก่อนสมาชิกอายุครบ 60 ปี กอช. จะแจ้งล่วงหน้า 3 เดือน เพื่อให้เลือกวิธีรับเงิน 2 รูปแบบ คือ โอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือ ธนาณัติ และเงินที่สมาชิกจะได้รับมี 3 ส่วน ได้แก่
1. เงินออมสะสมของสมาชิก
2. เงินสมทบจากรัฐ
3. ผลประโยชน์ของเงินสะสม และ เงินสมทบที่ กอช. นำไปลงทุนระหว่างทาง
 
จำนวนที่ได้รับขึ้นอยู่กับยอดเงินออมและผลตอบแทนการลงทุนในวันที่คำนวณ หรือกรณี สมาชิกเสียชีวิตก่อนหรือหลังอายุ 60 ปี กอช. จะจ่ายคืนให้ทั้งหมดเป็นเงินก้อนครั้งเดียว (ทั้งเงินออม เงินสมทบ และดอกเบี้ยของเงินออม) 
 
พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35 และช่องทางออนไลน์ TERO Digital
 
รับชมผ่าน YouTube ได้ที่ https://youtu.be/aA5hdgWnzZ4?feature=shared
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง