logo เงินทองของจริง

ได้เงินค่าแรงขั้นต่ำ สามารถบริหารเงินอย่างไรให้พอ | เงินทองของจริง

เงินทองของจริง : เรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ ที่มีการประกาศในทุกๆ ปี และแต่ละจังหวัดก็จะมีค่าแรงขั้นต่ำที่ไม่เท่ากัน อยากให้โค้ชให้ความรู้หน่อยครับ ว่ ch7hd news,tero digital,ch7hdnews,terodigital,เงินทองของจริง,moneycoach,money coach,โคชหนุ่ม จักรพงษ์,โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์,โค้ชหนุ่ม,กาย สวิตต์,เศรษฐกิจ,การเงิน,การลงทุน,การออม,ออมเงิน,เก็บเงิน,สอนลงทุน,สอนออมเงิน,สอนเก็บเงิน

8,158 ครั้ง
|
18 มิ.ย. 2567
เรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ ที่มีการประกาศในทุกๆ ปี และแต่ละจังหวัดก็จะมีค่าแรงขั้นต่ำที่ไม่เท่ากัน อยากให้โค้ชให้ความรู้หน่อยครับ ว่าอะไร เป็นตัวชี้วัดที่จะมีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำออกมา
 
ก่อนอื่นอยากให้ทำความรู้จักกับนิยามของ “ค่าแรงขั้นต่ำก่อน” ค่าแรงขั้นต่ำของไทยถูกกำหนดให้ “เป็นอัตราค่าจ้างที่เพียงพอสำหรับแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงาน 1 คน ให้
 
ซึ่งการคำนวณค่าแรงขั้นต่ำนั้นมาจาก เงินเฟ้อและส่วนแบ่งจากอัตราการเพิ่มของ GDP ในรายจังหวัด
สูตรคำนวณค่าแรงขั้นต่ำ
ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ = ค่าจ้างขั้นต่ำปัจจุบัน x [1 + อัตราสมทบของแรงงานxอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพแรงงาน + อัตราเงินเฟ้อ]
 
โดยที่:
– อัตราสมทบของแรงงาน มีค่าเท่ากับสัดส่วนผลตอบแทนของแรงงานใน GDP ระดับประเทศ คูณกับสัดส่วนของ GPP ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนั้นๆ
– ผลิตภาพแรงงาน คำนวณด้วยการนำ GPP ของจังหวัดตามมูลค่าที่แท้จริง (หักผลของสามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามสมควรแก่มาตรฐานครองชีพ สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเหมาะสมตามความสามารถของธุรกิจในท้องถิ่นนั้น”เงินเฟ้อ) หารด้วยจำนวนแรงงานในจังหวัดนั้น
– อัตราเงินเฟ้อ อิงจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ระดับจังหวัด
ในการเจรจาที่ปรับเพิ่ม/ลดจากสูตรได้ไม่เกิน 3% นั้น ให้ดูจากปัจจัยเชิงคุณภาพ 4 ตัว คือ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค, ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด, ผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (แต่โดยปกติจะไม่ให้ต่ำลงกว่าค่าแรงขั้นต่ำเดิม)
 
ร้อนไปทุกหย่อมหญ้าต่อประกาศของรัฐบาลที่เตรียมปรับขึ้นค่าจ้าง หรือค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาทต่อวันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 (จากเป้าหมายที่ 600 บาท/วันภายในปี 2570 ตามนโยบายที่หาเสียงไว้) ทั้งนี้หากมีการปรับขึ้นจะเป็นการปรับเป็นรอบที่ 3 ของปีนี้ภายใต้รัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน จากรอบแรกปรับขึ้นไปแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 เฉลี่ยทั่วประเทศที่ 330-370 บาทต่อวัน และรอบที่ 2 ปรับเพิ่มเป็น 400 บาทต่อวัน มีผลตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. 2567 โดยจำกัดในพื้นที่ 10 จังหวัดท่องเที่ยวหลักในธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป
 
ล่าสุดวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 หอการค้าทั่วประเทศและสมาคมการค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้น 54 สมาคม ภายใต้การนำของนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้เปิดแถลงจุดยืน คัดค้านนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทเท่ากันทั่วประเทศ แต่ยังคงสนับสนุนให้รัฐบาลพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำประจำปีตามกลไกของไตรภาคี โดยระบุเหตุผลสำคัญที่คัดค้านในครั้งนี้ว่า เป็นการปรับเกินกว่าพื้นฐานสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ และสังคม จะกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กระทบต่อต้นทุนการผลิต ต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนการบริการ และต้นทุนการจ้างงานทั้งห่วงโซ่อุปทานเพิ่มขึ้น
 
 
 
พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35 และช่องทางออนไลน์ TERO Digital
 
รับชมผ่าน YouTube ได้ที่ https://youtu.be/sauz79DnJNM