logo เงินทองของจริง

กองทุนประกันวินาศภัยคืออะไร ทำไมต้องรู้ไว้ก่อนซื้อประกัน | เงินทองของจริง

เงินทองของจริง : เชื่อว่าคนไทยคงคุ้นเคยกับประกันภัยมากขึ้น อาจจะเคยได้ยินชื่อ "กองทุนประกันวินาศภัย" ผ่านหูผ่านตาบ้าง แต่ไม่เข้าใจว่าคืออะไร เกี่ ch7hd news,tero digital,ch7hdnews,terodigital,เงินทองของจริง,moneycoach,money coach,โคชหนุ่ม จักรพงษ์,โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์,โค้ชหนุ่ม,กาย สวิตต์,เศรษฐกิจ,การเงิน,การลงทุน,การออม,ออมเงิน,เก็บเงิน,สอนลงทุน,สอนออมเงิน,สอนเก็บเงิน

7,709 ครั้ง
|
04 มิ.ย. 2567
เชื่อว่าคนไทยคงคุ้นเคยกับประกันภัยมากขึ้น อาจจะเคยได้ยินชื่อ "กองทุนประกันวินาศภัย" ผ่านหูผ่านตาบ้าง แต่ไม่เข้าใจว่าคืออะไร เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร วันนี้จะมาอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ กัน
 
กองทุนประกันวินาศภัยคืออะไร
กองทุนประกันวินาศภัยเป็นหน่วยงานที่ถูกสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย   พ.ศ. 2535 และได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2551 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่เอาประกันภัยในกรณีที่บริษัทประกันภัยที่พวกเขาทำสัญญาด้วยเกิดปัญหาล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ กองทุนนี้ทำหน้าที่เป็น “ตาข่ายนิรภัย” ที่ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยมั่นใจว่าจะได้รับเงินชดเชยตามสัญญาประกันภัย แม้ในสถานการณ์ที่บริษัทประกันภัยไม่สามารถชดเชยได้
 
ความสำคัญของกองทุนประกันวินาศภัย
1. ความมั่นคงและเสถียรภาพ: กองทุนประกันวินาศภัยช่วยเพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพให้กับระบบประกัน ภัยในประเทศโดยการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่บริษัท ประกันภัยเผชิญกับปัญหาทางการเงินหรือการจัดการ
2.ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย: กองทุนนี้ให้ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติแก่ผู้ที่เอาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยในประเทศไทย โดยไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกหรือเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. การป้องกันผลกระทบจากการล้มละลายของบริษัทประกันภัย: ในกรณีที่บริษัทประกันภัยล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต กองทุนจะเข้ามามีบทบาทในการชดเชยเงินตามสัญญาประกันภัยให้กับผู้เอาประกัน ทำให้ผู้เอาประกันไม่ต้องเสียสิทธิ์ในการได้รับเงินชดเชย โดยกองทุนนี้ช่วยให้คลายกังวล มั่นใจว่าเราจะได้รับเงินชดเชย หากบริษัทประกันเกิดล้ม
 
สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัย
ต้องเป็นเจ้าหนี้ในมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยที่ทำไว้กับ บริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ หรือ กรณี “บริษัทประกันภัย” ถูกปิดกิจการ สำหรับกระบวนการชำระหนี้ จากกองทุนประกัน วินาศภัย
- แจ้งหนี้ : ผู้ชำระบัญชีจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบภายใน 30 วัน ว่าบริษัทประกันล้มละลาย และต้องยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้
- ยื่นค่าทวงหนี้ : เจ้าหนี้ต้องยื่นค่าทวงหนี้ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประกาศเพิกถอนใบอนุญาต
- ตรวจสอบหนี้ : ผู้ชำระบัญชีจะตรวจสอบหนี้ และนำเงินจากหลักประกัน เงินสำรองของบริษัท มาชำระหนี้
- รับชำระหนี้ : กองทุนจะแจ้งให้เจ้าหนีมารับชำระหนี้ภายใน 60 วัน โดยจ่ายตามยอดเงินในกรมธรรม์ หักเงินที่ได้รับจากผู้ชำระบัญชีแล้ว ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 
แม้กองทุนพยายามหาทางออกเพื่อชำระหนี้โดยเร็วที่สุด แต่ด้วยข้อจำกัดทางการเงิน จึงจำเป็นต้องปรับรอบการจ่ายเงินให้สอดคล้องกับรายได้และเงินส่งเข้ากองทุนจาก
บริษัทประกันภัย ระหว่างรอเงินทุน กองทุนจะเร่งพิจารณารับรองมูลหนี้ให้เจ้าหนี้ และหากได้รับเงินสนับสนุนจากช่องทางอื่น เช่น การกู้ยืมเงิน ออกตราสารการเงิน หรือเงินสนับสนุนจากรัฐบาล จะรีบนำมาชำระหนี้โดยเร็วที่สุด
 
เหตุผลที่ควรรู้ไว้ก่อนซื้อกองทุนประกันวินาศภัย
1. การรู้ว่ากองทุนประกันวินาศภัยมีบทบาทอย่างไรในการคุ้มครองคุณ ช่วยให้คุณเข้าใจขอบเขตและข้อจำกัดของความคุ้มครองที่คุณจะได้รับจากประกันภัยที่คุณเลือก
2. การทราบว่ามีกองทุนประกันวินาศภัยที่จะคอยคุ้มครองคุณในกรณีที่บริษัทประกันภัยมีปัญหาช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเลือกบริษัทประกันภัยที่อาจฃไม่ได้มีชื่อเสียงหรือขนาดใหญ่ที่สุด
3. การรู้ว่ากองทุนประกันวินาศภัยสามารถช่วยเหลือคุณในสถานการณ์ที่
บริษัทประกันภัยล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ทำให้คุณสามารถเตรียมตัวและวางแผนการเงินของคุณได้ดีขึ้น
 
พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35 และช่องทางออนไลน์ TERO Digital
 
รับชมผ่าน YouTube ได้ที่ https://youtu.be/ZeZvWP_s7rs?feature=shared