logo เงินทองของจริง

วิธีแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ทำอย่างไร ต้องรู้อะไรบ้าง ? | เงินทองของจริง

เงินทองของจริง : มาพูดถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สำหรับน้องที่กำลังจะไปเรียนต่างประเทศ หรือหลายคนที่กำลังจะไปเที่ยว รวมถึงนักลงทุนที ch7hd news,tero digital,ch7hdnews,terodigital,เงินทองของจริง,moneycoach,money coach,โคชหนุ่ม จักรพงษ์,โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์,โค้ชหนุ่ม,กาย สวิตต์,เศรษฐกิจ,การเงิน,การลงทุน,การออม,ออมเงิน,เก็บเงิน,สอนลงทุน,สอนออมเงิน,สอนเก็บเงิน

9,615 ครั้ง
|
27 พ.ค. 2567
มาพูดถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สำหรับน้องที่กำลังจะไปเรียนต่างประเทศ หรือหลายคนที่กำลังจะไปเที่ยว รวมถึงนักลงทุนที่สนใจการลงทุนในต่างประเทศ
 
การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ คือการที่ผู้ค้าทั้งสองฝ่ายมาทำการแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศกัน โดยปกติการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะทำก็ต่อเมื่อมีการเดินทางไปประเทศต่างๆ หรือใช้ในการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินต่างประเทศ ในขั้นตอนแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศต้องดูก่อนว่าอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินในแต่ละประเทศเป็นอย่างไร เพื่อจะสามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่ากับการซื้อขายของทั้งสองฝ่าย โดยถ้าต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศสามารถไปทำได้ที่ธนาคาร บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประเทศทั่วโลก
 
ระบบแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมีทั้งหมด 4 แบบ ดังต่อไปนี้
 
1. ระบบแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศประเภทคงที่ (Fixed Exchange Rate System)
คือการที่ประเทศจะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่แบบตายตัวให้กับสกุลเงินต่างประเทศ โดยที่อัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม Demand และ Supply ของเงิน เช่น ระบบเชื่อมโยงของสกุลเงินยูโรในบริเตน และระบบดอลลาร์ค่าคงที่ของฮ่องกงกับดอลลาร์สหรัฐ
 
2. ระบบแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศประเภทลอยตัว (Floating Exchange Rate System)
โดยกฎหมายของตลาดและความเสี่ยงของสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของตลาดจะเป็นตัวกำหนดระบบอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั้นอาจจะเกิดความผันผวนของการคำนวณราคาสินค้าที่มีการนำเข้าและส่งออกในตลาด
 
3. ระบบแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศประเภทส่วนผสม (Pegged Exchange Rate System)
ระบบแลกเปลี่ยนเงินตราประเภทส่วนผสม (Pegged Exchange Rate System) คือการรวมกันของระบบแลกเปลี่ยนเงินตราประเภทคงที่และลอยตัว โดยประเทศอาจกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่ให้กับสกุลเงินต่างประเทศ อย่างไรก็ตามระบบนี้ยังคงอนุญาตให้มีความผันผวนเล็กน้อยอยู่เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปรับปรุงความเหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา
 
4.  ระบบแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศประเภทลอยตัวภายใต้การจัดการ (Managed Float Exchange Rate System)
เป็นระบบที่ผสมรวมระหว่างระบบแลกเปลี่ยนเงินตราประเภทลอยตัวและคงที่ โดยประเทศยินยอมให้อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศเปลี่ยนไปตามสภาพของตลาดในปัจจุบันได้ อย่างไรก็ตามประเทศจะยังคงควบคุมและแก้ไขเพื่อปรับปรุงสภาพที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความสมดุลในเศรษฐกิจและลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
 
วิธีการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ทำได้อย่างไรบ้าง ?
1. ธนาคาร
ธนาคารเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมในการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ธนาคารมักจะมีอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรมและน่าเชื่อถือ คุณสามารถนำเงินสกุลท้องถิ่นของคุณมาแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินต่างประเทศตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกำหนด
2. บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตรา
บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นสถานที่ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่นกัน บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมักจะมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าธนาคาร แต่อาจมีค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเกิดขึ้น
3. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา
บางประเทศมีตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราที่เปิดให้บริการแก่ประชาชน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมักจะมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด แต่อาจมีความผันผวนและเสี่ยงต่อการฉ้อโกง
4. บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
คุณสามารถใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่อนุญาตให้ใช้ในต่างประเทศในการชำระเงินหรือถอนเงินสกุลต่างประเทศผ่านตู้เอทีเอ็ม การใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในต่างประเทศมักจะสะดวกกว่าการแลกเปลี่ยนเงินตรา ชน
5. การแลกเปลี่ยนที่เมืองท่องเที่ยว
ตามสถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศ คุณอาจพบร้านค้าหรือศูนย์การค้าที่ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยร้านเหล่านี้สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณเวลาที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินได้เป็นอย่างดี
 
พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35 และช่องทางออนไลน์ TERO Digital
 
 
รับชมผ่าน YouTube ได้ที่
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง