logo เงินทองของจริง

รู้ไว้ก่อนถูกหลอก “ธุรกิจขายตรง” vs “ธุรกิจแชร์ลูกโซ่” | เงินทองของจริง

เงินทองของจริง : หลายคนอยากหารายได้ประจำหรือรายได้เสริมก็คิดถึง “ธุรกิจขายตรง” แต่บางคนโชคไม่ดี ไปเจอแชร์ลูกโซ่ที่ปลอมตัวเป็นขายตรง เสี่ยงผิดกฎหม ch7hd news,tero digital,ch7hdnews,terodigital,เงินทองของจริง,moneycoach,money coach,โคชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์,โคชหนุ่ม จักรพงษ์,โคชหนุ่ม,โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์,โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์,โค้ชหนุ่ม,โคชหนุ่มจักรพงษ์,โค้ชหนุ่มจักรพงษ์,กาย สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา,กาย สวิตต์,กายสวิตต์,แพรว ภัทรนันท์ ประยูรวงค์,แพรว ภัทรนันท์,แพรวภัทรนันท์,เศรษฐกิจ,การเงิน,การลงทุน,การออม,ออมเงิน,เก็บเงิน,สอนลงทุน,สอนออมเงิน,สอนเก็บเงิน

10,710 ครั้ง
|
22 เม.ย. 2567
หลายคนอยากหารายได้ประจำหรือรายได้เสริมก็คิดถึง “ธุรกิจขายตรง” แต่บางคนโชคไม่ดี ไปเจอแชร์ลูกโซ่ที่ปลอมตัวเป็นขายตรง เสี่ยงผิดกฎหมายแถมเสี่ยงสูญเงินอีก แล้วอย่างนี้จะรู้ได้อย่างไรว่า อันไหน คือ "แชร์ลูกโซ่" อันไหน คือ "ธุรกิจขายตรง"
 
"ธุรกิจขายตรง" คือ ธุรกิจที่ทำการตลาด เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหรือบริการในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง โดยมีผู้ขายตรงที่เรียกชื่อตามกฎหมายว่า “ผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรง” ใช้การอธิบายหรือการสาธิตสินค้าเป็นกลยุทธ์หลักในการเสนอขาย ธุรกิจขายตรง มีกฎหมายรองรับ โดยต้องจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
 
“ธุรกิจแชร์ลูกโซ่” เป็นรูปแบบการทำธุรกิจที่เน้นหารายได้จากการระดมทุนเป็นหลัก โดยสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินในระยะเวลาอันสั้น มักจะอ้างว่านำเงินไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ ที่มีรายได้สูง ตัวอย่างสินค้าและธุรกิจที่นิยมใช้ในการชักชวนเข้าร่วมลงทุน เช่น นำเงินไปปล่อยกู้ต่อ ลงทุนในธุรกิจประเภทต่าง ๆ เป็นต้น
 
แชร์ลูกโซ่จะให้ผลประโยชน์แก่ผู้ร่วมลงทุนในระยะแรก ๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และกระตุ้นให้ลงทุนเพิ่มหรือไปชักจูงคนอื่นมาลงทุนอีก แต่จริงๆแล้วไม่ได้มีการทำธุรกิจอะไรเลย เพียงแค่นำเงินลงทุนของสมาชิกใหม่หมุนเวียนมาจ่ายให้สมาชิกเก่า และเมื่อไม่สามารถหาสมาชิกใหม่มาลงทุนเพิ่มได้ ก็จะไม่มีเงินมาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามที่สัญญาไว้ และในที่สุดก็ต้องล้มไป
 
สำหรับธุรกิจขายตรงแบ่งออกเป็น 3 สี
 
สีขาว หมายถึง ธุรกิจขายตรงที่ถูกกฎหมาย เป็นบริษัทขายตรงที่ จดทะเบียนถูกต้อง และดำเนินการตามแผนการตลาดที่ได้รับอนุญาต มีลักษณะดังนี้ 
- ถูกกฎหมาย
- จดทะเบียนกับ สคบ.แล้ว
- เน้นการขายสินค้าให้ลูกค้า
 
สีเทา หมายถึง ธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่ เป็นบริษัทขายตรงที่จดทะเบียน
ถูกต้อง ทำตามแผนการตลาดที่ได้รับอนุญาตแต่ภายหลังเปลี่ยนเป็นแผนการจ่ายผลตอบแทนแบบแชร์ลูกโซ่ หรือใช้ทั้งสองแผนมีลักษณะดังนี้
ถูกกฎหมาย
- จดทะเบียนกับ สคบ.แล้ว
- เน้นการขายสินค้าให้ลูกค้า
- ใช้การตลาดแบบแชร์ลูกโซ่
 
สีดำ หมายถึง ธุรกิจขายตรงที่ผิดกฎหมาย เป็นบริษัทขายตรงที่อ้างว่าได้รับอนุญาตใช้แผนการจ่ายผลตอบแทนแบบแชร์ลูกโซ่ มีลักษณะดังนี้
- ผิดกฎหมาย
- อ้างว่าจดทะเบียนกับ สคบ.แล้ว
- เน้นให้ลูกค้าเห็นผลตอบแทนสูง
- จูงใจให้คนมาสมัครสมาชิก
- หมุนเงินจากสมาชิกใหม่ให้สมาชิกเก่า
 
สำหรับธุรกิจแชร์ลูกโซ่
- ผิดกฎหมาย
- ไม่ได้จดทะเบียนกับ สคบ.
- เน้นให้ลูกค้าเห็นผลตอบแทนสูง
- จูงใจให้คนมาสมัครสมาชิก
- หมุนเงินจากสมาชิกใหม่ให้สมาชิกเก่า
- ให้ผลตอบแทนดีในช่วงแรกเพื่อจูงใจให้ลงทุนทั้งที่ไม่มีธุรกิจใด
 
ความแตกต่าง "ธุรกิจขายตรง" และ "ธุรกิจแชร์ลูกโซ่"
 
การจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรง
- ธุรกิจขายตรง ส่วนจดทะเบียนกับ สคบ.เเละดำเนินธุรกิจตามที่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้
- แชร์ลูกโซ่ ไม่มีการจดทะเบียน กับสคบ. หรือจดทะเบียนแต่ไม่ดำเนินธุรกิจตามที่ยื่นจดทะเบียนไว้
การรับสมัครสมาชิก
- ธุรกิจขายตรง สามารถสมัครเป็นสมาชิก หรือไม่สมัครเป็นสมาชิกก็ได้ และไม่มีการบังคับซื้อสินค้า
- แชร์ลูกโซ่ มีการเรียกเก็บค่าสมาชิก หรือในการสมัครเป็นสมาชิกนั้นมีการบังคับซื้อสินค้าตามที่กำหนด
การขายสินค้า
- ธุรกิจขายตรง เป็นการเสนอขายสินค้าโดยตรงต่อผู้ซื้อและไม่บังคับผู้จำหน่ายอิสระซื้อสินค้า ไม่ชักจูงให้ผู้จำหน่ายอิสระซื้อสินค้าในปริมาณมากเกินไปอย่างไม่สมเหตุสมผล
- แชร์ลูกโซ่ ใช้การขายสินค้าบังหน้า แต่ในความเป็นจริงจะให้สมาชิก ชักชวนผู้อื่นมาสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มเติม เพื่อร่วมลงทุนต่อเนื่องเป็นลูกโซ่
ผลตอบแทน
- ธุรกิจขายตรง สมาชิกจะได้รับผลตอบแทน ตามการขายสินค้าเท่านั้น
- แชร์ลูกโซ่ มีการสัญญาว่าจะแบ่งประโยชน์ตอบแทนจากการหาสมาชิกเข้าร่วมเครือข่าย และชักจูงว่าจะได้รับผลตอบแทนมากกว่าเงินต้นที่ลงทุน
การคืนสินค้า
- ธุรกิจขายตรง สามารถคืนสินค้า และรับสินค้าคืนได้ 
- แชร์ลูกโซ่ มักไม่รับคืนสินค้า เนื่องจากไม่มีเงินจ่ายคืน เพราะเงินหมุนเวียนของธุรกิจ ไม่ได้ผูกกับการซื้อขายสินค้าจริง แต่มาจากการระดมเงินทุนด้วยการหาสมาชิกแบบแชร์ลูกโซ่ 
 
พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35 และช่องทางออนไลน์ TERO Digital
 
 
รับชมผ่าน YouTube ได้ที่ https://youtube.com/live/Xb5h0H9FpTs?feature=share

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง