logo เงินทองของจริง

รู้จัก “สิทธิของผู้ถือหุ้น” ปกป้องตนเองในฐานะผู้ลงทุน | เงินทองของจริง

เงินทองของจริง : ลงทุนอย่างไรให้รู้เท่าทันมา รู้จัก “สิทธิของผู้ถือหุ้น” เพื่อปกป้องตนเองในฐานะผู้ลงทุนกัน ch7hd news,tero digital,ch7hdnews,terodigital,เงินทองของจริง,moneycoach,money coach,โคชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์,โคชหนุ่ม จักรพงษ์,โคชหนุ่ม,โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์,โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์,โค้ชหนุ่ม,โคชหนุ่มจักรพงษ์,โค้ชหนุ่มจักรพงษ์,กาย สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา,กาย สวิตต์,กายสวิตต์,แพรว ภัทรนันท์ ประยูรวงค์,แพรว ภัทรนันท์,แพรวภัทรนันท์,เศรษฐกิจ,การเงิน,การลงทุน,การออม,ออมเงิน,เก็บเงิน,สอนลงทุน,สอนออมเงิน,สอนเก็บเงิน

9,819 ครั้ง
|
16 เม.ย. 2567
ลงทุนอย่างไรให้รู้เท่าทันมา รู้จัก “สิทธิของผู้ถือหุ้น” เพื่อปกป้องตนเองในฐานะผู้ลงทุนกัน
 
การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน หรือ “หุ้น” ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับสูง เพื่อแลกกับโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการเป็น “เจ้าของร่วมในกิจการ” มีหลายคนที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ตนเองจากการลงทุนในหุ้นได้ และมีอีกหลายคนที่ต้องผิดหวังจากการลงทุนในหุ้นเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ หรืออาจก้าวเข้ามาในตลาดหุ้นเพียงเพราะคำเชิญชวนที่ชี้ให้เห็นแต่เพียงข้อดีเท่านั้น อาจเป็นเพราะเห็นตัวอย่าง ความสำเร็จจากการลงทุนของใครหลายคน โดยที่ยังไม่รู้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนในหุ้นได้นั้น มักมีการเตรียมความพร้อมในด้านการลงทุนโดยเฉพาะในด้านของความรู้และมีการใช้สิทธิและรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้ลงทุนหรือ “ผู้ถือหุ้น” ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะก่อให้เกิดศักยภาพในด้านการลงทุนที่ดีกว่าตามไปด้วย
 
ความสำคัญของสิทธิ
เมื่อได้เข้าไปลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารของบริษัทรวมทั้งใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทและธุรกิจเหล่านั้นถูกกำหนดโดยกฎหมายที่จะต้องให้สิทธิแก่ผู้ลงทุนและผู้ใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนและผู้ใช้บริการได้รับความเป็นธรรม ไม่ถูกหลอก หรือถูกเอาเปรียบ สิทธิเหล่านี้ช่วยลดการสูญเสีย ขจัดการปฏิบัติที่ไม่ถูกกฎหมายและขาดจริยธรรมของบริษัทและผู้ให้บริการ ถ้าผู้ลงทุนเข้าใจ เห็นถึงคุณค่า และใช้สิทธิแล้ว เชื่อมั่นว่าจะสามารถตัดสินใจในการเลือกลงทุนและใช้บริการได้ดียิ่งขึ้นสิทธิของผู้ถือหุ้นนั้นมีตั้งแต่ก่อนลงทุน ตัดสินใจลงทุน จนถึงการเป็นผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงพึงใช้สิทธิของตนเองทีมีอย่างคุ้มค่าที่สุด โดยสิทธิของผู้ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนนั้น มีดังนี้
 
1. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่สนใจลงทุนอย่างครบถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุน
2. สิทธิในการมีส่วนร่วมบริหารกิจการในฐานะของผู้ถือหุ้นผ่านการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. สิทธิในการติดตามการทำหน้าที่ของกรรมการและการบริหารงานของผู้บริหารบริษัท 
4. สิทธิในการร้องเรียนหรือฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
 
สิทธิเพิ่มเติมตามประเภทหลักทรัพย์
หุ้น : ผู้ลงทุนจะได้รับบทวิเคราะห์หุ้นด้านปัจจัยพื้นฐาน 
หุ้นกู้ : ผู้ลงทุนที่ติดต่อซื้อหุ้นกู้กับผู้ค้าหลักทรัพย์จะได้รับข้อมูลราคาที่เสนอซื้อขาย เงื่อนไข ระยะเวลาการซื้อขายและเหตุผลการปฏิเสธไม่รับซื้อขาย
กองทุนรวม : ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ลงทุนตามผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน กรณีซื้อหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์เป็นครั้งแรกจะได้รับสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว และโดยหากผู้ลงทุนใช้สิทธิขายคืนหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ จะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
 
พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35 และช่องทางออนไลน์ TERO Digital
 
 
รับชมผ่าน YouTube ได้ที่ https://youtube.com/live/wNar5nFARK4
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง