logo เงินทองของจริง

ส่อง 10 เทรนด์ธุรกิจอนาคตสำหรับปี 2024 | เงินทองของจริง

เงินทองของจริง : ในปี 2024 เทรนด์ธุรกิจจะเป็นไปในทิศทางไหนบ้าง เราควรจะมีทักษะที่ต้องปรับตัวอะไรในการทำงานในยุคดิจิทัล วันนี้มีคำตอบ ? ch7hd news,tero digital,ch7hdnews,terodigital,เงินทองของจริง,moneycoach,money coach,โคชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์,โคชหนุ่ม จักรพงษ์,โคชหนุ่ม,โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์,โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์,โค้ชหนุ่ม,โคชหนุ่มจักรพงษ์,โค้ชหนุ่มจักรพงษ์,กาย สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา,กาย สวิตต์,กายสวิตต์,แพรว ภัทรนันท์ ประยูรวงค์,แพรว ภัทรนันท์,แพรวภัทรนันท์,เศรษฐกิจ,การเงิน,การลงทุน,การออม,ออมเงิน,เก็บเงิน,สอนลงทุน,สอนออมเงิน,สอนเก็บเงิน

3,183 ครั้ง
|
27 มี.ค. 2567
ในปี 2024 เทรนด์ธุรกิจจะเป็นไปในทิศทางไหนบ้าง เราควรจะมีทักษะที่ต้องปรับตัวอะไรในการทำงานในยุคดิจิทัล วันนี้มีคำตอบ ?
 
ธุรกิจอนาคตสำหรับปี 2024 มีทั้งหมด 10 ธุรกิจ ดังนี้
 
1. Aging Reimagined สังคมสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เราต้องสร้างสังคมที่ทุกช่วงวัยสามารถทำงานได้ คำนึงถึงโครงสร้างทางสังคม และประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการสามารถเข้าถึงและตอบโจทย์ ความต้องการของคนแต่ละช่วงวัย
 
2. Instant Self-Care ดูแลสุขภาพด้วยการใส่ใจตนเอง
93% มองการดูแลสุขภาพว่าสำคัญอันดับหนึ่ง ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มขึ้นเร็ว เติบโตกว่าปีละ 10%
 
3. Mental Health in Every Breath จิตดีเป็นพื้นฐานของคุณภาพชีวิตที่ดี
ปัญหาในอดีตที่ดูไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตกลับเกี่ยวข้องในปัจจุบัน โดยภายในปี 2015-2021 มีผู้ป่วยจิตเวชถึง 1 ล้านคนในระบบ อุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียสส่งผลต่อตัวเลขการเสียชีวิตของผู้ป่วยจิตเวช 2.2%
 
4. Pawrent Economy การเติบโตของตลาดคนรักสัตว์เลี้ยง
สัตว์เลี้ยงกลายมาเป็นสมาชิกครอบครัวของคนในสังคมเมืองที่ต้องการที่ยึดเหนี่ยวและ ที่พึ่งทางใจ
 
5. Merged Multiverses การผสานโลกมัลติเวิร์ส
การยินยอมที่จะขายข้อมูลส่วนตัวบนโลกมัลติเวิร์สโดยไม่ก่อภัยพิบัติภายหลัง
 
6. Resurrection of Craftsmanship การฟื้นคืนชีพของตลาดงานฝีมือ
ตลาดงานฝีมือเกิดขึ้นท่ามกลางโลกแห่งเทคโนโลยี ซึ่งช่วยเติมเต็มหัวใจให้กับเราได้ดี เพราะสิ่งที่สมบูรณ์แบบเกินไปอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราตามหา โดยตลาดงานสร้างสรรค์ แบบใหม่อาจสร้างการเติบโตได้ถึง 4.5%
 
7. Personal Path to Spirituality ขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจมูเตลู
ในสังคมที่กดดันให้เราประสบความสำเร็จ ทำให้เราสนใจความสำเร็จโดยไม่สนวิธีการ ดังนั้นทุกอย่างจะต้องสนับสนุนความมั่นใจให้เราได้ เพื่อสร้างกำลังใจในการใช้ชีวิต
 
8. Rising Odd Jobs อาชีพนอกกระแสแต่เปี่ยมความคิดสร้างสรรค์
58% ของแรงงานต้องมีรายได้มากกว่า 2 ทาง และ 43% ของนักเรียนนักศึกษา มีรายได้จากการทำงานออนไลน์ อาชีพแปลกใหม่นั้นตอบรับความต้องการของคน ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
 
9. Convenient Activism กิจกรรมเพื่อสังคมที่ทำได้ง่ายและทำได้จริง
โครงการเพื่อสังคมไม่สามารถทำเป็นครั้งคราวได้อีกต่อไป ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้น
 
10. "Nature First" Prioritization ธรรมชาติต้องมาก่อน
ไม่ใช่แค่เราที่ต้องการทำให้องค์กรเติบโต สังคมจะจับตามองทุกการกระทำของเรามากขึ้น และถามหาบทพิสูจน์ความจริงใจในการใส่ใจธรรมชาติ โดยไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอด
 
ทักษะที่ต้องปรับตัวในการทำงานในยุคดิจิทัล
1. Adaptive Thinking : มีความคิดแบบประยุกต์ ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์
2. New-media Literacy : การปรับตัวตอบรับปรากฏการณ์ New Media
3. Transdisciplinarity : เรียนรู้และเข้าใจศาสตร์ที่หลากหลาย
4. Computational Thinking + Sense Making : การออกแบบความคิดเชิงเหตุผลและอารมณ์
5. Negotiation : มีศักยภาพในการต่อรองเพื่อรับมือกับปัญหาต่าง ๆ
 
ทักษะทั้งหมดนี้เป็นทางเลือกเพื่อไปสู่เป้าหมายและเป็นตัวช่วยให้“ปรับตัว” ได้ง่ายขึ้นในการทำงานยุคนี้ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง ระหว่างที่ AI หรือ Machine มีการพัฒนามากขึ้นทุกวัน เราก็ต้องไม่หยุดพัฒนาเช่นกัน เพื่อความแข็งแกร่งในโลกการทำงานยุคดิจิทัล
 
พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35 และช่องทางออนไลน์ TERO Digital
 
 

รับชมผ่าน YouTube ได้ที่ https://www.youtube.com/live/5dlFppS55RI?feature=shared