logo เงินทองของจริง

สังคมผู้สูงอายุกับโอกาสสร้างธุรกิจไทย ? | เงินทองของจริง

เงินทองของจริง : อยากจะชวนมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุ เนื่องจากตอนนี้ประเทศไทยของเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว แน่นอนว่าเมื่อ ch7hd news,tero digital,ch7hdnews,terodigital,เงินทองของจริง,moneycoach,money coach,โคชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์,โคชหนุ่ม จักรพงษ์,โคชหนุ่ม,โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์,โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์,โค้ชหนุ่ม,โคชหนุ่มจักรพงษ์,โค้ชหนุ่มจักรพงษ์,กาย สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา,กาย สวิตต์,กายสวิตต์,แพรว ภัทรนันท์ ประยูรวงค์,แพรว ภัทรนันท์,แพรวภัทรนันท์,เศรษฐกิจ,การเงิน,การลงทุน,การออม,ออมเงิน,เก็บเงิน,สอนลงทุน,สอนออมเงิน,สอนเก็บเงิน

6,619 ครั้ง
|
11 มี.ค. 2567
อยากจะชวนมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุ เนื่องจากตอนนี้ประเทศไทยของเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว แน่นอนว่าเมื่อเราเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุความต้องการในสินค้าและบริการต่าง ๆ ก็จะตามมาด้วยจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับผู้ประการที่จะสามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตและตอบโจทย์ผู้สูงอายุ
 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยข้อมูลออกมา ปี 2567 เป็นปีที่ประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ โดยเมื่อปี 2566 ที่ผ่านมา ประชากรผู้สูงอายุในไทย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) คิดเป็น 1 ใน 5 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ หรือประมาณ 13 ล้านคน ของประชากรไทยทั้งประเทศ 66,057,967 คน 
 
นอกจากนี้ข้อมูลจาก World Population 2022 ขององค์การสหประชาชาติ คาดการณ์ตัวเลขจำนวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้น เป็น 8 พันล้านคน โดยเป็นผู้มีอายุมากกว่า 65 ปี อยู่ที่ 10% และคาดว่าจะเพิ่มสัดส่วนขึ้นภายในปี 2593 เป็น 16% ต้องบอกก่อน กลุ่มผู้สูงอายุในไทยเป็นกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อ มีอำนาจทางการเงิน และมีอิทธิพลต่อคนในครอบครัว เป็นโอกาสของธุรกิจไทยใน การนำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของประชากรกลุ่มนี้ โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตและสุขภาพ
 
จากการวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้สูงอายุที่น่าสนใจมี 3 ส่วนด้วยกัน ซึ่งได้แก่ 
1. ความต้องการปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ประกอบด้วยปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรค เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
2. ความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต โดยเฉพาะความมั่นคงและปลอดภัยทางการเงิน เพื่อสร้างหลักประกันที่จะสามารถเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและเหตุฉุกเฉินต่างๆ 
3. ความต้องการสุขภาพกายและใจที่ดี โดยเฉพาะการเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่จำเป็น การทำกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อความแข็งแรงและเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ
 
โอกาสในการสร้างธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ผู้สูงอายุกัน มีอะไรบ้าง ? 
 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังได้บอกไว้ว่า เพื่อรองรับจำนวนผู้สงอายุที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสของการทำธุรกิจเพื่อรองรับคนกลุุ่มดังกล่าว เช่น ธุรกิจผลิตอาหารปรุงสำเร็จ ธุรกิจผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร ธุรกิจบริการด้านเครื่องดื่ม ฯลฯ ที่อยู่อาศัย ออกแบบเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
 
รวมถึงเครื่องอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการทำกิจกรรมต่างๆ ในที่พักอาศัย เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจออกแบบและตกแต่งภายใน ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจขายส่ง ขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมตามกาลเทศะช่วงวัย ที่สามารถรักษาหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมกับสภาวะร่างกายในช่วงสูงวัย
 
ธุรกิจที่เป็นโอกาส เช่น โรงพยาบาล คลินิกรักษาโรคทั่วไป เภสัชภัณฑ์และเคมีที่ใช้รักษาโรค ที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ต้องหาช่องทาง รูปแบบการลงทุน หรือหลักประกันที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ความเสี่ยงและผลตอบแทนต่างๆ เพื่อจูงใจกลุ่มผู้สูงอายุ
 
ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้นำเสนอข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของธุรกิจที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุที่กรมฯ ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ แต่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ในอนาคต จะส่งผลให้ “ทุกธุรกิจ” ล้วนได้รับผลกระทบ โดยภาคธุรกิจต้อง “ปรับตัว” และ “แสวงหาโอกาส” ในการดำเนินธุรกิจจากความต้องการสินค้าและบริการของ “ผู้สูงอายุ” ที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น และตลาดที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้น รวมถึง ความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุอาจเป็นส่วนสำคัญของ “โอกาส” ในการดำเนินธุรกิจ และสร้างฐาน “กลุ่มลูกค้าใหม่” ให้กับธุรกิจ
 
พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35 และช่องทางออนไลน์ TERO Digital
 
 
รับชมผ่าน YouTube ได้ที่ https://www.youtube.com/live/YRSv2yrw3io?feature=shared
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง