logo เงินทองของจริง

เงินบาทอ่อนค่า - แข็งค่า มีผลกระทบอย่างไร ? | เงินทองของจริง

ch7hd news,tero digital,ch7hdnews,terodigital,เงินทองของจริง,moneycoach,money coach,โคชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์,โคชหนุ่ม จักรพงษ์,โคชหนุ่ม,โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์,โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์,โค้ชหนุ่ม,โคชหนุ่มจักรพงษ์,โค้ชหนุ่มจักรพงษ์,กาย สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา,กาย สวิตต์,กายสวิตต์,แพรว ภัทรนันท์ ประยูรวงค์,แพรว ภัทรนันท์,แพรวภัทรนันท์,เศรษฐกิจ,การเงิน,การลงทุน,การออม,ออมเงิน,เก็บเงิน,สอนลงทุน,สอนออมเงิน,สอนเก็บเงิน

1,751 ครั้ง
|
15 ก.พ. 2567
คำศัพท์การเงินที่ผู้คนมักจะได้ยินจากข่าวเศรษฐกิจ คือ เงินบาทอ่อนค่า เงินบาทแข็งค่า คืออะไร ? วันนี้มีคำตอบ
 
"เงินบาทอ่อนค่า" หมายถึง มูลค่าของเงินบาทลดลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศอื่น เช่น ดอลลาร์สหรัฐ, ยูโร, หรือเยนญี่ปุ่น การลดลงนี้ทำให้เงินบาทมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินอื่นน้อยลง แต่สกุลเงินอื่น ๆ กลับแลกเปลี่ยนได้เงินบาทมากขึ้นจากเดิม
 
สรุปง่าย ๆ เงินบาทอ่อนค่า หมายความว่า การใช้เงินบาทมากขึ้น ในการแลกเงินสกุลอื่นในจำนวนเท่าเดิม
 
สาเหตุที่ทำให้เงินบาทอ่อนค่า มีหลากหลายปัจจัย เช่น
1. เมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เพิ่มอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนจึงเลือกลงทุนในสหรัฐมากขึ้น ทำให้ความต้องการเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น และทำให้เงินบาทอ่อนค่า
2. ความไม่แน่นอนทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจจะทำให้นักลงทุนต่างชาติลังเลและลดการลงทุน ทำให้ความต้องการในสกุลเงินนั้นลดลง และทำให้สกุลเงินนั้นอ่อนค่า
3. ถ้าประเทศมีภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น, ธนาคารกลางอาจต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่า
4. การเพิ่มการส่งออกจะทำให้ความต้องการสกุลเงินของประเทศนั้นเพิ่มขึ้น ทำให้สกุลเงินนั้นแข็งค่าขึ้น
โค้ชหนุ่ม
 
"เงินบาทแข็งค่า" หมายถึง ค่าของเงินบาทมีการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น ค่าเงินบาทเปลี่ยนจาก 34 บาทต่อดอลลาร์ เป็น 30 บาทต่อดอลลาร์ หมายความว่า เราสามารถใช้เงินบาทน้อยลงในการแลกดอลลาร์ ในขณะที่ ถ้าเงินบาทอ่อนค่า เราจะต้องใช้เงินบาทมากขึ้นในการแลกดอลลาร์ 
 
ปัจจัยที่ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่า
1. ดุลการชำระเงินของไทยมีแนวโน้มเกินดุล หมายความว่า ไทยมีรายได้จากต่างประเทศมากกว่าการจ่ายออก ทำให้ดอลลาร์เข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้น และเงินบาทแข็งค่า
2. เมื่ออัตราดอกเบี้ยในไทยสูงขึ้น นักลงทุนต่างชาติจะเห็นว่าการลงทุนในไทยมีความน่าสนใจมากขึ้น ทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่า
3. ปัจจัยด้านการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศอื่น ๆ ที่ทำให้นักลงทุนหันมาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น จะทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น
 
หากเงินบาทอ่อนค่า ใครบ้างจะได้ประโยชน์ และใครจะเสียประโยชน์ ? 
 
เงินบาทอ่อนค่า ใครได้ประโยชน์ ?
- ผู้ส่งออก นำรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาทได้มากขึ้น
- คนทำงานต่างประเทศ นำรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาทได้มากขึ้น
- ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่รับเงินสกุลต่างประเทศ นำรายได้มาแลกเป็นเงินบาทได้มากขึ้น
 
เงินบาทอ่อนค่า ใครเสียประโยชน์ ?
- ผู้นำเข้า เพิ่มต้นทุนการนำเข้าสินค้า เพราะราคาสินค้าจากต่างประเทศแพงขึ้น
- ประชาชน ซื้อสินค้าและบริการจากต่างประเทศแพงขึ้น
- ผู้ลงทุน นำเข้าสินค้าทุนแพงขึ้น เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ
- ผู้เป็นหนี้กับต่างประเทศ มีภาระหนี้เพิ่มขึ้น เพราะใช้เงินบาทมากขึ้นในการชำระหนี้สกุลเงินต่างประเทศ
 
พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35 และช่องทางออนไลน์ TERO Digital
 
 
รับชมผ่าน YouTube ได้ที่ https://youtube.com/live/jaMg6TzR0Vk?feature=share