logo เงินทองของจริง

ทำความรู้จัก “PromptBiz” พลิกโฉมวงการธุรกิจไทย | เงินทองของจริง

เงินทองของจริง : PromptBiz คือ ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า ระบบ PromptBIZ เป็นระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลการค้าของภาคธุรกิจ ของทั้งผู้ซื้อและ ch7hd news,tero digital,ch7hdnews,terodigital,เงินทองของจริง,moneycoach,money coach,โคชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์,โคชหนุ่ม จักรพงษ์,โคชหนุ่ม,โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์,โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์,โค้ชหนุ่ม,โคชหนุ่มจักรพงษ์,โค้ชหนุ่มจักรพงษ์,กาย สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา,กาย สวิตต์,กายสวิตต์,แพรว ภัทรนันท์ ประยูรวงค์,แพรว ภัทรนันท์,แพรวภัทรนันท์,เศรษฐกิจ,การเงิน,การลงทุน,การออม,ออมเงิน,เก็บเงิน,สอนลงทุน,สอนออมเงิน,สอนเก็บเงิน

1,546 ครั้ง
|
09 ก.พ. 2567
PromptBiz คือ ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า ระบบ PromptBIZ เป็นระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลการค้าของภาคธุรกิจ ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ตั้งแต่ข้อมูลใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน การออกใบเสร็จ ที่มีความปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยไม่จำเป็นต้องใช้บริการผ่านธนาคารเดียวกัน
 
อธิบายให้เห็นภาพ เทียบการวางบิล กระบวนการเดิมๆ ที่ผู้ขายออกเอกสารวางบิลแบบกระดาษ ก่อนส่งใบแจ้งหนี้และสินค้า เพื่อให้ผู้ซื้อรับเอกสารวางบิลแบบกระดาษ กระบวนการนี้มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่ากระดาษ ค่าขนส่ง และค่าจัดเก็บเอกสาร และที่สำคัญคือ มักมีความผิดพลาด พวกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี มีโอกาสเอกสารสูญหายได้
 
ผู้ซื้อต้องนำข้อมูลจากกระดาษไปบันทึกลงฐานข้อมูล เสียเวลา และมีโอกาสผิดพลาด 
ขณะการวางบิลผ่าน PromptBIZ จะทำให้ผู้ขายส่งข้อมูลวางบิลให้กับผู้ซื้อได้ทันที เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ลดค่าใช้จ่าย ลดข้อผิดพลาดการจัดทำ การส่งเอกสารแบบกระดาษ
 
วิธีการเตรียมตัว และสมัครใช้บริการระบบ PromptBiz ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้บริการได้ผ่านหลายช่องทางตามความเหมาะสมของธุรกิจ โดยใช้งานผ่าน web portal (พอร์ทัล) 
ของธนาคาร หรือใช้ซอฟต์แวร์/ERP เป็นเครื่องมือในการจัดทำและรับ-ส่งข้อมูล เรื่องของการค้า การชำระเงินเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับค่าใช้จ่ายในการปรับระบบขึ้นกับขนาดของกิจการ โดยมีธนาคารผู้ให้บริการคอยให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด
 
ในระยะแรก เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.ปี 2566 ที่ผ่านมา ธนาคารที่ให้บริการนำร่อง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพ กรุงศรีอยุธยา กสิกร และธนาคาร ttb โดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถเลือกต่างธนาคารได้ในแต่ละบริการ 
ประมาณไตรมาส 2 ปี 2567 จะมีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้ให้บริการเพิ่มเติม รวมทั้ง non-bank ทยอยเข้าเป็นผู้ให้บริการในระยะถัดไป
PromptBiz ช่วยธุรกิจได้เยอะ หลักๆคือเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทำธุรกิจ ลดขั้นตอนในการทำงานและข้อผิดพลาดในการตรวจสอบหรือติดตามเอกสารของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ลดค่าใช้จ่ายดำเนินการได้อย่างชัดเจน เช่น กระดาษ ค่าจัดเก็บเอกสาร ค่าขนส่ง ค่าออกเช็ค อำนวยความสะดวก รวดเร็ว โดยสามารถทำธุรกรรมการค้าและการชำระเงินระหว่างคู่ค้าต่างธนาคารได้ แบบ Bulk Payment หมายถึง การทำหลายรายการพร้อมกันได้ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินหมุนเวียนมากขึ้น เพราะถ้าเรามีข้อมูลในการทำธุรกรรมผ่านธนาคารมากพอ จะมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้น ธุรกิจจะมี Digital Footprint (ข้อมูล Digital ที่เชื่อถือได้) ที่ธนาคารสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อได้
 
ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
สำหรับผู้ซื้อ
 • ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเอกสารใบแจ้งหนี้จากคู่ค้า
 • ลดขั้นตอนการทำงานและลดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบเอกสารทางการค้า
 • ลดค่าใช้จ่ายในการออกเช็คสำหรับการชำระเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนใบเสร็จ
 • อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยสามารถชำระเงินให้คู่ค้าที่มีบัญชีต่างธนาคารได้
 • ได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ เช่น ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) เหลือ 1%
 • สามารถตรวจสอบสถานะและแก้ไขเอกสารทางการค้าได้
 • ได้รับเอกสารใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี รวดเร็ว ครบถ้วนตามจำนวนเงินที่ชำระเงิน
 
สำหรับผู้ขาย
 • ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารทางการค้าที่เกี่ยวข้อง
 • ลดขั้นตอนการทำงานและลดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบเอกสารทางการค้า
 • หลังจากได้รับชำระเงินจากคู่ค้าสามารถกระทบยอดลูกหนี้ทางการค้าได้รวดเร็วง่ายขึ้น
 • สามารถตรวจสอบสถานะและแก้ไขเอกสารทางการค้าได้ พร้อมการแจ้งเตือนสถานะ สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ช่วยส่งเสริมสภาพคล่องของธุรกิจ ด้วย Digital Supply Chain Finance ซึ่งเป็นบริการที่ต่อยอดจากข้อมูลธุรกรรมการค้าบนระบบ PromptBiz โดยนำมาใช้สนับสนุนการพิจารณาขอสินเชื่อตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจและเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ของธนาคารนำร่อง หรือธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โทร. 1213 เพื่อขอคำแนะนำในการปรับระบบงานสำหรับการทำธุรกรรมในรูปแบบดิจิทัลได้เลย

พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35 และช่องทางออนไลน์ TERO Digital
 
รับชมผ่าน YouTube ได้ที่ https://youtube.com/live/8Dv668h7vh8

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง