logo เงินทองของจริง

EP.13 “ครูอาร์ต” บุคคลที่มีอิสระทางด้านการเงิน Money Coach On Stage ครั้งที่ 8 | เงินทองของจริง

เงินทองของจริง : วันนี้เราจะพาไปรู้จักบุคคลตัวอย่างที่มีการวางแผนทางด้านการเงิน ทำให้มีสภาวะทางการเงินที่คล่องตัว มีอิสระภาพทางการเงินและใช้ชีวิต ch7hd news,tero digital,ch7hdnews,terodigital,เงินทองของจริง,moneycoach,money coach,โคชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์,โคชหนุ่ม จักรพงษ์,โคชหนุ่ม,โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์,โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์,โค้ชหนุ่ม,โคชหนุ่มจักรพงษ์,โค้ชหนุ่มจักรพงษ์,กาย สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา,กาย สวิตต์,กายสวิตต์,แพรว ภัทรนันท์ ประยูรวงค์,แพรว ภัทรนันท์,แพรวภัทรนันท์,เศรษฐกิจ,การเงิน,การลงทุน,การออม,ออมเงิน,เก็บเงิน,สอนลงทุน,สอนออมเงิน,สอนเก็บเงิน

892 ครั้ง
|
31 ม.ค. 2567
วันนี้เราจะพาไปรู้จักบุคคลตัวอย่างที่มีการวางแผนทางด้านการเงิน ทำให้มีสภาวะทางการเงินที่คล่องตัว มีอิสระภาพทางการเงินและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
 
คุณศิรศักดิ์ โพธิ์ศรีสุข ครูชำนาญการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมมาวาส หรือครูอาร์ต ครูอาร์ตเกิดมาในครอบครัวที่ยากจน แต่ตัวเองได้ค้นพบความฝันคืออยากเป็นคุณครู ครูอาร์ตไม่ได้ทำงานแค่อย่างเดียว ยังมีการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย
 
โดยครูอาร์ตเริ่มจากการเก็บเงินที่ได้มาจากการกู้ยืมเงิน กยศ. และทำอาชีพเสริมต่าง ๆ ในช่วงเรียนมหาลัย นอกจากนี้ครูอาร์ตยังได้ทุนการศึกษา ครูอาร์ตจึงเริ่มวางแผนเรื่องการใช้เงิน ทำให้เริ่มมีเงินเก็บก้อนแรกในชีวิต 
 
ต่อมาหลังจากเรียนครูอาร์ตสอบข้าราชได้ และยังคงทำอาชีพเสริมควบคู่ไปด้วย จึงทำให้ครูอาร์ตเริ่มมีเงินเก็บที่มากขึ้น จนสามารถจับเงิน 1 ล้านบาทแรกในชีวิตได้
 
เมื่อเวลาผ่านไปครูอาร์ตรู้สึกว่าอาชีพเสริมที่ทำอยู่ มันมากเกินไปทำให้รู้สึกดึงแรงไปเยอะมาก จนมาเจอคลิปของโค้ชหนุ่ม ครูอาร์ตจึงได้เริ่มติดตามและเริ่มวางแผนทางด้านการเงิน
 
เริ่มแรกครูอาร์ตซื้อบ้านต่อป้าของตัวเองและนำมาปล่อยเช่าต่อ เมื่อเริ่มได้กำไรครูอาร์ตจึงได้นำบ้านที่ปล่อยเช่าไปขอกู้เงินกับธนาคารเพื่อนำเงินมาลงทุนซื้อตึกเพื่อทำห้องเช่า แต่เงินที่กู้มาไม่เพียงพอต่อการซื้อตึก ครูอาร์ตจึงได้มีการเจรจาต่อรองในการขอผ่อนจ่ายจนในที่สุดเจ้าของตึกก็ตัดสินใจยอมขายให้ครูอาร์ต แต่การเงินในตอนนั้นของครูอาร์ตยังไม่คล่องตัว จึงทำให้ครูอาร์ตต้องดิ้นรนหาเงินให้มากขึ้นเพื่อนำมาผ่อนจ่ายค่าตึกที่ซื้อมา จนมาถึงตอนนี้ที่ครูอาร์ตทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สำเร็จ ครูอาร์ตจึงมีการเงินที่คล่องตัวและใช้ชีวิตที่มีอิสระและสบายมากขึ้น
 
จะเห็นได้ว่าความรู้ทางด้านการเงินนั้นจำเป็นต่อทุกช่วงชีวิตของเราทุกคน ต้องมีการวางแผน วางเป้าหมาย เพื่อที่จะได้รู้จักการวางแผนทางด้านการเงินที่มากขึ้น และสามารถทำเป้าหมายของตัวเองให้สำเร็จได้ 
 
พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35 และช่องทางออนไลน์ TERO Digital
 
รับชมผ่าน YouTube ได้ที่ https://youtube.com/live/Q0UcIbbFkKw

ข่าวอัพเดท