ห้ามพลาด ! depa กับหลักสูตรการยกระดับทักษะดิจิทัล ในโครงการ Digital Skills for Media Industry
logo ข่าวอัพเดท

ห้ามพลาด ! depa กับหลักสูตรการยกระดับทักษะดิจิทัล ในโครงการ Digital Skills for Media Industry

ข่าวอัพเดท : depa เปิดหลักสูตรการยกระดับทักษะดิจิทัลเพื่อบุคลากรในแวดวงสื่อสารมวลชน กับโครงการ Digital Skills for Media Industry depa,ยกระดับทักษะดิจิทัล,ทักษะดิจิทัล,สื่อสารมวลชน,Digital Skills for Media Industry,หลักสูตร,terodigital

4,101 ครั้ง
|
31 ต.ค. 2566
depa เปิดหลักสูตรการยกระดับทักษะดิจิทัลเพื่อบุคลากรในแวดวงสื่อสารมวลชน กับโครงการ Digital Skills for Media Industry
 
ข่าวอัพเดท : ห้ามพลาด ! depa กับหลักสูตรการยกระด
 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดหลักสูตรการยกระดับทักษะดิจิทัลเพื่อบุคลากรในแวดวงสื่อสารมวลชน ภายใต้โครงการ Digital Skills for Media Industry กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมสื่อ โดยการสนับสนุนของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัลที่สำคัญแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมสื่อ บุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลุ่มนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ที่ต้องการเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้อุตสาหกรรมสื่อไทยสามารถปรับตัวได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมในยุคดิจิทัล ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วย
 
หลักสูตรพื้นฐานการสร้างคอนเทนต์ในยุคดิจิทัล (Basic Digital Content Creator)
หลักสูตร Canva เครื่องมือเพื่อการสร้างเทมเพลตในสื่อสังคมออนไลน์และวิดีโอยุคใหม่ แอปเดียว ครบ จบทุกการผลิตสื่อ (Canva Design School for Motion Graphic)
หลักสูตรแนวคิดและเครื่องมือเพื่อการสร้างสื่อ Infographic & Graphic Design อย่างมืออาชีพ
หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบดนตรีประกอบสื่อดิจิทัล
 
ข่าวอัพเดท : ห้ามพลาด ! depa กับหลักสูตรการยกระด
 
ข่าวอัพเดท : ห้ามพลาด ! depa กับหลักสูตรการยกระด
 
สำหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานสื่อสารมวลชนสามารถเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร
นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทุกหน่วยงานและองค์กรสามารถเป็นสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัลได้
 
ผู้สนใจสามารถเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่สนใจหรือสอดคล้องกับงานและบทบาทของตนเองได้ 1 หลักสูตรต่อ 1 ท่าน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้แล้ววันนี้ - วันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ ศึกษารายละเอียดหลักสูตร คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ Facebook Page: DigitalSkillsforMediaIndustry หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 082 449 4598, 090 987 9937 และ LINE ID: @digiskills4media