ทีเส็บ ส่งเสริมการจัดงานไมซ์ในพื้นที่ EEC ตามนโยบายรัฐบาล
logo ข่าวอัพเดท

ทีเส็บ ส่งเสริมการจัดงานไมซ์ในพื้นที่ EEC ตามนโยบายรัฐบาล

ข่าวอัพเดท : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สก TCEB,MICEInThailand,MICEUpdate,MiRaandSubConEEC,EECMICEFamTrip,EECClusterFair2023,EEC,NICE,PATTAYA,MICECities,ThailandMICE

349 ครั้ง
|
13 ก.ย. 2566
         สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ. และพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน EEC Cluster Fair 2023 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา หรือ NICE ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายในงาน MIRA และ Subcon EEC 2023 งานแสดงนิทรรศการและงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ในพื้นที่ EEC ภายใต้แนวคิด “Sustainable Destination Robotics, Automation and Beyond”
 
        นอกจากนี้ ทีเส็บ ยังจัดกิจกรรม EEC MICE FAM TRIP พาสื่อมวลชนลงพื้นที่เปิดประสบการณ์ไมซ์ เปิดมิติใหม่ในพื้นที่ EEC เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานทางด้านอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC เช่น EEC Automation Park ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชม บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจรในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ เรียนรู้วิถีชุมชนบ้านหนองปลาไหล ทดลองทำขนมพื้นถิ่น พร้อมดื่มด่ำกับอาหารทะเลมื้อพิเศษในรูปแบบ Chef’s Table ที่ร้านปลาดิษฐ์ ที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวประมงเรือเล็ก ท่ามกลางบรรยากาศวินเทจภายในหอศิลป์ 
 
          ทั้งนี้ ทีเส็บ พร้อมผลักดันพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศให้เป็น “ศูนย์กลางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยไมซ์ระดับนานาชาติ” โดยมุ่งเน้นการใช้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ และผลักดันประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ในระดับนานาชาติ