logo ข่าวเย็นประเด็นร้อน

ประเทศไทยประกาศเป็นเจ้าภาพจัดงาน UFI Asia Pacific Conference 2026

ข่าวเย็นประเด็นร้อน : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ TCEB ร่วมกับ สมาคมการแสดงสินค้าโลก (UFI) และสมาคมการแสดงสินค้า ThailandMICEToMeetYouYear2023,ThailandMICEMeetTheMagic,TEA,UFIAsiaPacificConference2026,MICEIn,TCEB

319 ครั้ง
|
30 ส.ค. 2566
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ TCEB ร่วมกับ สมาคมการแสดงสินค้าโลก (UFI) และสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) หรือ TEA แถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมของสมาคมการแสดงสินค้าโลก ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกในปี 2569 หรือ UFI Asia Pacific Conference 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในอีก 3 ปีข้างหน้า นับเป็นการจัดงานครั้งที่สองในประเทศไทยหลังจากครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่
 
การจัดงาน UFI Asia Pacific Conference 2026 เป็นการรวมตัวของผู้บริหารระดับสูงในแวดวงอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าจากทั่วโลก เพื่อมาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ พร้อมสร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจร่วมวงการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก งานนี้จึงเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการไทยได้นำเสนอศักยภาพและขยายเครือข่ายพันธมิตรระดับสากล ผ่านงานแสดงสินค้าให้กับผู้ประกอบการที่บินมาร่วมงานจากต่างประเทศ
 
อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำและเสริมความพร้อมและความโดดเด่นของประเทศไทยในด้านการเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงสินค้า จึงถือเป็นจังหวะที่ดีในการแสดงพลังทางธุรกิจของประเทศในช่วงที่ประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนดึงดูดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตลงสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC
 
นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะได้แสดงศักยภาพและความพร้อมในการเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานไมซ์ระดับโลก โดยคาดว่าการประชุม UFI Asia Pacific Conference 2026 ในประเทศไทยจะมีผู้เดินทางมาร่วมงานกว่า 200 คน สร้างรายได้ประมาณการ 13.2 ล้านบาท สอดคล้องกับบทบาทของ ทีเส็บ ในฐานะองค์กรภาครัฐที่สนับสนุน และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
 
ติดตาม รายการ “ข่าวเย็นประเด็นร้อน” ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.45-17.30 น. ทางช่อง 7HD กด 35