logo เงินทองของจริง

หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ คืออะไร ? การลงทุนที่ชื่อดู ยาว...และนาน | เงินทองของจริง

เงินทองของจริง : การลงทุนในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ ที่มักได้ยินกันบ่อย ๆ เช่น ลงทุนทองคำ ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ แต่มีคำแปลก ๆ อยู่หนึ่งคำอย่าง "หุ ch7hd news,tero digital,เงินทองของจริง,money coach,จักรพงษ์ เมษพันธุ์,โคชหนุ่ม,สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา,กาย สวิตต์,ภัทรนันท์ ประยูรวงค์,แพรว ภัทรนันท์,เศรษฐกิจ,การเงิน,การลงทุน,สอนลงทุน,หุ้น,หุ้นกู้,หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์,Perpetual Bond,เล่นหุ้น,วิธีเล่นหุ้น,เล่นหุ้นอย่างไร,เล่นหุ้นยังไง,หุ้นกู้คืออะไร,หุ้นกู้ความหมาย,หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์คืออะไร,หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ความหมาย,PERPETUAL BOND คืออะไร,PERPETUAL BOND ความหมาย,หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์คือ,PERPETUAL BOND คือ

9,620 ครั้ง
|
24 พ.ค. 2566
การลงทุนในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ ที่มักได้ยินกันบ่อย ๆ เช่น ลงทุนทองคำ ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ แต่มีคำแปลก ๆ อยู่หนึ่งคำอย่าง "หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์" ที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยิน และการลงทุนประเภทนี้...คืออะไร ?
 
ก่อนอื่นมาเข้าใจความหมายของ "หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์" หรือ Perpetual Bond กันก่อน ซึ่งเป็นตราสารหนี้ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะกึ่งระหว่าง "ตราสารหนี้" และ "ตราสารทุน" และโดยปกติแล้วตราสารหนี้ประเภทนี้จะไถ่ถอนเงินต้นเมื่อบริษัท "เลิกกิจการ" จึงเป็นที่มาของคำว่า "ชั่วนิรันดร์" นั่นเอง
 
"หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์" ไม่ใช่ว่าทุกบริษัทสามารถออกได้ จะต้องเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงสูง เพราะสามารถไถ่ถอนได้ต่อเมื่อเลิกกิจการ ซึ่งในระหว่างทางจะจ่ายดอกเบี้ยให้เราไปเรื่อย ๆ และบริษัทเหล่านี้จะออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ต่อเมื่อมีการลงทุนขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินเยอะ และไม่อยากบังคับตัวเองให้ต้องคืนเงินต้นในระยะเวลาสั้น ๆ นอกจากนั้น หากใช้วิธีการกู้เงินจากสถาบันการเงินแล้ว ถือเป็นการลงทุนที่ใช้ทุนสูง เพราะอัตราดอกเบี้ยมีการปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น วิธีการออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ จะช่วยทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนไม่สูงเกินไป และมีผลดีต่อความเสี่ยงด้านเครดิตด้วย
 
ขยายความเพิ่มเติม หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์มีคำที่เกี่ยวข้อง คือ "มาตรฐานบัญชีปัจจุบัน" เพราะหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์สามารถนับเป็นทุนได้ จึงเป็นประโยชน์ในการระดมทุนแก่บริษัท โดยไม่เพิ่มสัดส่วนหนี้สินต่อทุน เพราะหากบริษัทหาเงินลงทุนจากการกู้เงินธนาคารแล้ว ยอดเงินกู้จะถูกเพิ่มเข้ามาในสัดส่วนหนี้สินต่อทุน เมื่อหนี้สินต่อทุนใหญ่ขึ้น ในขณะเดียวกันเงินทุนเท่าเดิม ทำให้อัตราส่วนการลงทุนเปลี่ยนไป มีผลลบต่อความเสี่ยงด้านเครดิต กลับกัน หากนับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เป็นเงินทุน ทำให้สัดส่วนเงินทุนเพิ่ม อัตราส่วนการลงทุนเปลี่ยนไปในทางที่ดี มีผลบวกต่อความเสี่ยงด้านเครดิต นอกจากนั้นยังเพิ่มสภาพคล่องในการบริหารจัดการโครงสร้างหนี้ได้ดีขึ้นด้วย
 
ลักษณะของ "หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์" หรือ Perpetual Bond มีดังนี้
 
1. "ไม่มีอายุ" หรือ ไม่กำหนดวันไถ่ถอน
 
2. "เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ" หากบริษัทที่ออกล้มละลาย นักลงทุนมีสิทธิได้รับชำระหนี้คืนหลังเจ้าหนี้สามัญ ซึ่งอาจได้รับชำระหนี้คืน "เต็มจำนวน" หรือ "บางส่วน"
 
3. "เลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้" ผู้ออกสามารถเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยออกไปได้โดยไม่มีเงื่อนไข
 
4. "มีสิทธิไถ่ถอน" หรือ Call Option บริษัทผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด โดยมักจะกำหนดให้เริ่มใช้สิทธิไถ่ถอนตั้งแต่ปีที่ 5 ซึ่งในช่วง 5 ปีแรกยังนับเป็น "ทุน" และหลังจาก 5 ปีก็จะกลายเป็น "หนี้"
 
"หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์" จริง ๆ แล้วเป็นการลงทุนที่สามารถลงทุนได้ทุกกลุ่มที่ต้องการผลตอบแทนในรูปแบบ "ดอกเบี้ย" ซึ่งบริษัทที่ออกหุ้นกู้ประเภทนี้จะเป็นบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือสูง และหากไม่มีสิ่งใดผิดพลาด ไม่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน บริษัทเหล่านั้นจะจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนตามเงื่อนไข ดังนั้น สำหรับผู้ที่มีเงินก้อน และต้องการพักเงินลงทุนไว้ก่อน กินดอกเบี้ยไปเรื่อย ๆ ในระยะยาว ก็อาจเลือกลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้ได้
 
พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน สนามข่าว 7 สี ช่วง "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35
และรับชมออนไลน์ ผ่าน YouTube: TERO Digital ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.35 น.
 
 
รับชมผ่าน YouTube ได้ที่ : https://www.youtube.com/live/-NcXGP6zr6c?feature=share

ข่าวที่เกี่ยวข้อง