logo Big Debate เชียงใหม่

ประชันนโยบาย วิธีการแก้ปัญหามลพิษ ฝุ่น PM2.5 | BIG DEBATE เชียงใหม่ | 10 เม.ย. 66 | [3/6]

Big Debate เชียงใหม่ : ตัวแทนจาก 7 พรรคการเมือง ร่วมประชันวิสัยทัศน์ ประชันนโยบาย วิธีการแก้ปัญหามลพิษ ฝุ่น PM2.5 บนเวที BIG DEBATE เชียงใหม่ Ch7HD News,ข่าวช่อง 7HD,ข่าวการเมือง,เลือกตั้ง66,Big Debate,BIG DEBATE เชียงใหม่,ดีเบตเลือกตั้ง,ทิน โชคกมลกิจ,บิว ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์,โอ๊ต รัฐธีร์,แก้ม ญาณิศา,เดชรัต สุขกำเนิด,พรรคก้าวไกล,จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์,พรรคเพื่อไทย,ร.อ.หญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่,พรรครวมไทยสร้างชาติ,นราพัฒน์ แก้วทอง,พรรคประชาธิปัตย์,มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์,พรรคไทยศรีวิไลย์,รัตนประภา ดิศวัฒน์,พรรคพลังประชารัฐ,น.ต. ศิธา ทิวารี,พรรคไทยสร้างไทย,TERO Digital

394 ครั้ง
|
10 เม.ย. 2566
ตัวแทนจาก 7 พรรคการเมือง ร่วมประชันวิสัยทัศน์ ประชันนโยบาย วิธีการแก้ปัญหามลพิษ ฝุ่น PM2.5 บนเวที BIG DEBATE เชียงใหม่
 
ร.อ.หญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ จาก พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า ปัญหา PM2.5 เราต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอ อย่างการเผาในที่โล่ง ในที่เกษตร ต้องจูงใจให้เขาเปลี่ยนจากปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นการปลูกพืชที่ให้ผล เพื่อให้มีรายได้มากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ซึ่งใช้พื้นที่การเผามาก แต่ก็ยังติดปัญหาอีกหลาย ๆ ปัญหา เช่น ที่ดินทำกินที่แน่นอน ดังนั้น จึงต้องแก้ไขเรื่องสิทธิที่ดินทำกิน ซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรครวมไทยสร้างชาติ เพื่อช่วยแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืน
 
มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ จาก พรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวว่า ตนเคยเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งต่อรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ ประมาณ 8 มาตรการ อาทิ ลดปริมาณงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ทั้งหมด, ลดปริมาณรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลในการเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล, ตรวจสภาพรถยนต์
 
แต่ช่วงนี้ที่ PM2.5 มากผิดปกติเพราะ อุณหภูมิสูง เกิดไฟป่า ดับยาก อาสาป้องกันไฟป่ามีน้อย อีกสาเหตุคือลอยมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ ก็ต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการมาพูดคุยกัน สำหรับกรณีในไทย มาตรการเร่งด่วน ได้แก่ ดูเรื่องไฟป่า หรือทำฝนเทียม
 
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ จาก พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จะผลักดัน พ.ร.บ. อากาศสะอาด ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับนี้ พรรคเพื่อไทยได้ยื่นในสภาฯ ชุดที่แล้ว ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่ยังเหลือรอดอยู่ในระเบียบวาระของสภาฯ ในปัจจุบัน เนื่องจาก พลเอก ประยุทธ์ ได้ตีตก พ.ร.บ. อากาศสะอาด ไปหลายฉบับ ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นกฎหมายการเงิน เราจึงดึงเรื่องของการเงินออก จึงเป็นฉบับเดียวที่ยังเหลือรอดอยู่แต่ พลเอก ประยุทธ์ โหดกว่านั้น ทิ้งไว้ไม่พิจารณากว่า 450 วัน
 
หากพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล สิ่งแรกที่จะทำคือไปรื้อหา พ.ร.บ. อากาศสะอาด แล้วเอามาทำเป็นกฎหมายให้พี่น้องประชาชนให้ได้ เพราะกฎหมายฉบับนี้ จะยืนยันสิทธิของพี่น้องประชาชนในการเข้าถึงอากาศสะอาด
 
น.ต. ศิธา ทิวารี จาก พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า ตนได้มีการเข้าร่วมการเสวนา เรื่องอากาศสะอาด และร่วมลงชื่อยื่นฟ้องนายกรัฐมตรี ในการกำกับดูแลเรื่อง PM2.5 กับประชาชนภาคเหนือ ทั้งนี้ พรรคไทยสร้างไทย สนับสนุน พ.ร.บ. อากาศสะอาด เช่นเดียวกัน
 
นอกจากนี้ยังมี พ.ร.บ.ป่าไม้ เมื่อไฟไหม้ป่า ทำให้เกิดมลภาวะ PM 2.5 พ.ร.บ.ป่าไม้ ป้องกันคนตัดไม้ทำลายป่า ปรากฏว่าไม้แห้ง ไม้ยืนต้นตายไม่สามารถเอาออกจากป่าได้ เพราะติด พ.ร.บ. ต้องแก้ไข และทำให้ถูกต้อง
 
เดชรัต สุขกำเนิด จาก พรรคก้าวไกล กล่าวว่า จะผลักดัน พ.ร.บ. อากาศสะอาด และ พ.ร.บ.รายงานการการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศ ทั้งนี้ จะเตรียมงบประมาณสู่ท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในการจัดการไฟป่า ส่วนควันที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน จัดการโดยห้ามนำเข้าข้าวโพด
 
ในส่วนของสุขภาพประชาชน สามารถตรวจโรคมะเร็งปอดฟรี พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าตรวจ สำหรับประชาชนภาคเหนือตอนบน จัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกชุมชน สามารถมีพื้นที่ปลอดภัยในศูนย์เด็กเล็ก ในโรงพยาบาล หรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 
 
รัตนประภา ดิศวัฒน์ จาก พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า สำหรับนโยบายหลัก ในการแก้ปัญหา ฝุ่น PM2.5 นั้น จะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐฯ และเอกชน รวมในต่างประเทศ เพราะฉะนั้น นโยบายหลักจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนภายในประเทศ และส่วนภายนอกประเทศ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องร่วมมือแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง เนื่องจากมันกระทบทั้งในเรื่องสุขภาพ เรื่องเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของเรา
 
นราพัฒน์ แก้วทอง จาก พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า สำหรับ PM2.5 จะต้องเริ่มจากข้อเท็จจริงก่อน ข้อเท็จจริงวันนี้ คือ เกษตรกรหลายท่านตกเป็นจำเลย จะให้เราว่ากล่าวเขาก็คงไม่ถูก ฉะนั้น สาเหตุของ PM2.5 ก็คงจะต้องไปดูว่าส่วนมาก ตัวเลขมาจากพื้นที่ป่า เป็นเรื่องของไฟป่าเป็นส่วนใหญ่ และที่หนักที่สุดเป็นเรื่องของประเทศเพื่อนบ้าน ไม่มีกฎหมายข้อไหนรองรับ ว่าไม่ให้มีการซื้อขายกัน เราไม่สามารถไปห้ามได้ และอีกอย่างหากเราไม่ส่งเสริมการปลูกหรือการนำเข้าข้าวโพด ก็จะมีผลกระทบตามมา อย่างค่าอาหารสัตว์แพงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคของเราแพงขึ้นด้วยเช่นกัน 
 
เพราะฉะนั้น หากพลักดันให้เป็นนโยบายที่เป็นมหาภาค มันไม่เพียงพอ เราต้องดันให้กลายเป็นนโยบายระดับอาเซียน พูดคุยในระดับอาเซียน มีข้อกำหนด กฎเกณฑ์ เราถึงจะแก้ปัญหาได้ รวมไปถึงเวทีโลกในเรื่องของภาวะโลกร้อน ถึงจะสามารถออกมาตรการมาควบคุมในสิ่งที่ทุกท่านเสนอได้ รวมถึง พรบ.สะอาด ที่ทุกพรรคการเมืองต้องเข้ามาขับเคลื่อน ดังนั้น มีปัญหาตรงไหน แก้ตรงนั้น กฎหมายมี เพียงแต่ต้องบังคับใช้ให้ถูกต้อง อย่ารับสินบน
 
พบกับรายการ “BIG DEBATE” ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 19.30 น. บนช่องทางออนไลน์ของ Ch7HD และ TERO Digital และ ตั้งแต่เวลา 20.30 น. ยิงสด ส่งตรงผ่านหน้าจอทีวีช่อง 7HD กด 35
 
 
รับชมผ่าน YouTube ได้ที่ https://youtu.be/GO8XrteUmLc

ข่าวที่เกี่ยวข้อง