สัญญาณดี ! รัฐบาลคาด ปีหน้าการท่องเที่ยวไทยฟื้นตัว หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
logo ข่าวอัพเดท

สัญญาณดี ! รัฐบาลคาด ปีหน้าการท่องเที่ยวไทยฟื้นตัว หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ข่าวอัพเดท : มีความหวัง ! รัฐบาลคาดปีหน้าการท่องเที่ยวไทยกลับมาฟื้นตัว หวังมีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกครั้ง นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิก โควิด-19,การท่องเที่ยว,ท่องเที่ยวไทย,ททท,เศรษฐกิจฟื้นตัว,รัฐบาล,เปิดประเทศ,รายได้ท่องเที่ยว,ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ,นายอนุชา บูรพชัยศรี,นายอนุชา,นักท่องเที่ยว

393 ครั้ง
|
20 ก.ย. 2565

มีความหวัง ! รัฐบาลคาดปีหน้าการท่องเที่ยวไทยกลับมาฟื้นตัว หวังมีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกครั้ง

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลวางเป้าหมายสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยภาพรวมปี 2566 การท่องเที่ยวของไทย กลับมาอยู่ในสัดส่วนเป็น 80% ของปี 2562 (ก่อนสถานการณ์โควิด-19)

คาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 1.73 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากต่างประเทศ 970,000 ล้านบาท และรายได้หมุนเวียนจากตลาดคนไทย 760,000 ล้านบาท เชื่อว่าหากเป็นไปตามสถานการณ์ท่องเที่ยวที่เอื้ออำนวยในทุกด้าน (Best Case Scenario) คาดจะมีรายได้รวม 2.38 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากตลาดต่างประเทศ 1.5 ล้านล้านบาท และตลาดในประเทศ 880,000 ล้านบาท

รัฐบาลยินดีที่สายการบินมีการปรับแผนและดำเนินธุรกิจให้เหมาะสม และสอดคล้องกับปริมาณนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นในฤดูการท่องเที่ยวในไตรมาส 4 จนถึงต้นปีหน้า หรือช่วง High Season จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พบว่า การท่องเที่ยวไทยจะฟื้นตัวต่อเนื่อง ประเมินว่าไตรมาส 4 ในเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม จะมีนักท่องเที่ยว 1.5 ล้านคนต่อเดือน ซึ่ง ททท.จะจับมือกับสายการบินพันธมิตร ผลักดันการท่องเที่ยวช่วง High Season ผ่านการส่งเสริมการขายและการตลาดอย่างต่อเนื่อง สะท้อนบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวที่กลับมาคึกคัก หลังนโยบายเปิดประเทศเต็มรูปแบบ

“ภายหลังรัฐบาลผ่อนคลายเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทยของชาวต่างชาติ และเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตั้งแต่ต้นปี 2565 จนถึงเดือนกันยายน มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยกว่า 5 ล้านคนแล้ว เฉพาะในเดือนกันยายน จะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ล้านคน และคาดว่าจนถึงสิ้นปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาได้ตามเป้าหมายที่ 10 ล้านคน หรือมากกว่านั้น ดังนั้น การเตรียมความพร้อมการรองรับการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ซึ่งตลอดช่วงของสถานการณ์โควิด-19 รัฐบาลได้ร่วมกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน หารือแนวทางการฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทั้งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ รวมถึงการส่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามามากขึ้น โดยไม่เน้นปริมาณนักท่องเที่ยวแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพื่อให้ภาคการท่องเที่ยวกลับมามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย” นายอนุชาฯ กล่าว