รอเลย! คลังจ่อเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ส.ค.นี้ เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่
logo ข่าวอัพเดท

รอเลย! คลังจ่อเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ส.ค.นี้ เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

ข่าวอัพเดท : กระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ส.ค.นี้ บัตรคนจน,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ,ลงทะเบียน,รอบใหม่,เงื่อนไข,คุณสมบัติ

1,025 ครั้ง
|
29 ก.ค. 2565
         กระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ส.ค.นี้
 
            นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในเดือนสิงหาคม 2565 โดยจะมีการจ้างนักศึกษา ผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รวมถึงผู้ว่างงาน และไม่มีงานทำ มาฝึกอบรม เพื่อแนะนำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ โดยคาดว่าจะมีจำนวนผู้ลงทะเบียนมากกว่า 10 ล้านคน
 
            นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุ การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรอบใหม่ในครั้งนี้ เพื่อคัดกรองผู้มีรายได้น้อยตัวจริงเข้าระบบ โดยจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกปี หากผู้ถือบัตรฯ มีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะต้องถูกตัดสิทธิออกจากระบบ
 
         สำหรับการลงทะเบียนครั้งนี้จะมีทั้งแบบออนไลน์และผ่านสถาบันการเงินของรัฐ รวมถึงที่ว่าการอำเภอ และจะประสานคลังจังหวัดเร่งให้ข้อมูลการลงทะเบียนรอบใหม่กับประชาชน ส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งก่อนเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ โดยในเดือน ส.ค.นี้กระทรวงการคลังจะมีการแถลงข่าวไทม์ไลน์อีกครั้ง
 
เกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ 2565
 
• สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบูรณ์ขึ้นไป
 
• ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือ เบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว.
 
• เดิม รายได้บุคคล ไม่เกิน 100,000 บาท เปลี่ยนเป็น บุคคล (ต่อปี) และครอบครัว (เฉลี่ยต่อคนต่อปี) รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท
 
• ทรัพย์สินทางการเงินบุคคล (ต่อปี) และครอบครัว (เฉลี่ยต่อคนต่อปี) ทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท
 
• ไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์
- วงเงินกู้บ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
- วงเงินกู้รถไม่เกิน 1 ล้านบาท
 
• ต้องไม่มีบัตรเครดิต
 
• ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ (เดิม เกษตรกร มีที่ดิน ไม่เกิน 10 ไร่ ไม่ใช่เกษตรกร มีที่ดิน ไม่เกิน 1 ไร่ บ้าน ไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุด ไม่เกิน 35 ตารางเมตร)
 
ทั้งนี้ คาดว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง