"DSI" รับสืบสวน "คดีแตงโม" เตรียมหาข้อเท็จจริง หลังเป็นที่กังขาของประชาชน
logo ข่าวอัพเดท

"DSI" รับสืบสวน "คดีแตงโม" เตรียมหาข้อเท็จจริง หลังเป็นที่กังขาของประชาชน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) รับสืบสวนคดีแตงโม เนื่องจากเป็นคดีที่สาธารณชนวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง จึงต้องทำความจริงให้ปรากฏ เพื่อให้เกิดความเชื่อม... - Teroasia dsi,กรมสืบสวนคดีพิเศษ,คดีแตงโม,สังคม,วิจารณ์,กระบวนการยุติธรรม,หาข้อเท็จจริง,คณะแพทย์,สืบสวน,ชันสูตรพลิกศพ,สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

2,137 ครั้ง
|
28 มี.ค. 2565
กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) รับสืบสวน 'คดีแตงโม' เนื่องจากเป็นคดีที่สาธารณชนวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง จึงต้องทำความจริงให้ปรากฏ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อประบวนการยุติธรรม โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือร่วมกันในวันนี้
 
            วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เชิญคณะแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และคณะแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรการเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดา (นิดา) พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) มาประชุมร่วมกัน เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงและความเห็นในประเด็นต่างๆ รวมทั้งรับข้อแนะนำในการสืบสวนกรณีดังกล่าว
 
            สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 มีภาคประชาชน เข้ายื่นเรื่องต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้พิจารณาการเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดา (นิดา) พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) เพื่อขอให้เสนอคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) มีมติรับเป็นคดีพิเศษ และประสงค์ให้นำกระบวนการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 มาใช้ในการดำเนินคดีดังกล่าว เพื่อพิสูจน์ความจริง เนื่องจากปรากฏเป็นที่สงสัยของประชาชน โดยทั่วไปเกี่ยวกับสาเหตุการตาย โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจารณาแล้วเห็นว่าแม้เรื่องนี้ตัวผู้เสียหายโดยตรงจะมิได้มาร้องขอ แต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่สาธารณชนมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ประกอบกับเป็นความผิดอาญาเกี่ยวกับความผิดต่อชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐมีหน้าที่ต้องทำความจริงให้ปรากฏ จึงรับเรื่องดังกล่าวไว้ทำการสืบสวน เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษพิจารณาต่อไป  โดยได้เชิญคณะแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และคณะแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรพลิกศพ มาประชุมร่วมกันในวันนี้
 
            นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยถึง ผลการประชุมว่า จากการประชุมกับคณะแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบผลการชันสูตรพลิกศพที่เกิดเหตุ ผลการผ่าพิสูจน์ศพครั้งที่ 1 โดยแพทย์นิติเวช สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการชันสูตรพลิกศพ ครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นประธานกรรมการ พบว่าผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นไปในทิศทางเดียวกันและทำให้เห็นถึงความต่อเนื่องของการตรวจชันสูตรพลิกศพ โดยได้รับฟังข้อเท็จจริงทางคดีและข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์  หลังจากนี้ คณะพนักงานสืบสวนจะเร่งเดินหน้าแสวงหาหลักฐานทางคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป
 
“กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะบูรณาการการทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการค้นหาความจริงและทำความจริงในเรื่องนี้ให้ปรากฏ  เพื่อให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่น ต่อกระบวนการยุติธรรม”