ครม.เห็นชอบ คนละครึ่ง เฟส 3 เติมเงินให้อีก 1,500 บาท เริ่มโอน พ.ย.นี้
logo ข่าวอัพเดท

ครม.เห็นชอบ คนละครึ่ง เฟส 3 เติมเงินให้อีก 1,500 บาท เริ่มโอน พ.ย.นี้

ข่าวอัพเดท : วันที่ 19 ต.ค.64 นายธนกร บุญวังคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติเพิ่มวง ครม,เห็นชอบ,มติ,คนละครึ่ง,เฟส3,โอนเงิน

1,267 ครั้ง
|
20 ต.ค. 2564
       วันที่ 19 ต.ค.64 นายธนกร บุญวังคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติเพิ่มวงเงินสนับสนุนโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 กรอบวงเงิน 42,000 ล้านบาท ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โดยใช้เงินจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 โดยจะโอนเงินเข้าแอปฯ เป๋าตังให้กับผู้ได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งอีกคนละ 1,500 บาทต่อคน คาดว่า จะเริ่มโอนเงินได้ต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นจำนวนเงินเพิ่มเติมจากเดิมที่โอนไปแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 คนละ 1,500 บาท และ 1 ตุลาคม จำนวน 1,500 บาท ทำให้ทั้งโครงการผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ได้รับเงินโอนทั้งสิ้น 4,500 บาท โดยระยะเวลาการใช้สิทธิคนละครึ่ง เฟส 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564
 
          ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ยังสามารถลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. ของทุกวัน จนกว่าจะครบ 28 ล้านสิทธิ ซึ่งยังเหลือสิทธิในโครงการประมาณ 199,166 สิทธิ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง