เช็คเลย! คนละครึ่ง เฟส 3 เงินงวดแรก 1,500 บาทเข้าแล้วนะ สำหรับใช้จ่ายระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย.
logo ข่าวอัพเดท

เช็คเลย! คนละครึ่ง เฟส 3 เงินงวดแรก 1,500 บาทเข้าแล้วนะ สำหรับใช้จ่ายระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย.

ข่าวอัพเดท : วันนี้ (1 ก.ค.64) ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ทางกระทรวงการคลังโอนเงินเข้า 1,500 บาท เปิดให้เติมเงินผ่านแอปฯเป๋าตัง ช่องทาง คนละครึ่งเฟส3,เงินเข้า,เป๋าตัง,ค่าใช้จ่าย

1,069 ครั้ง
|
01 ก.ค. 2564
วันนี้ (1 ก.ค.64) ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ทางกระทรวงการคลังโอนเงินเข้า 1,500 บาท เปิดให้เติมเงินผ่านแอปฯเป๋าตัง ช่องทาง G-Wallet เพื่อจับจ่ายใช้สอยกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
 
โดยเงินงวดแรก 1,500 บาทในวันนี้ไว้สำหรับใช้จ่ายระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย. ขณะที่ รอบสองจะโอนเงินให้ วันที่ 1 ต.ค. อีก 1,500 บาท เพื่อใช้เดือน ต.ค.- ธ.ค. 64 รวมเป็น 3,000 บาท
 
เงื่อนไขการใช้สิทธิของประชาชนจากโครงการคนละครึ่ง คือ รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50%โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิคนละครึ่งไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ ไม่มีหักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน และใช้จ่ายได้ตั้งแต่ เวลา 06.00 - 23.00 น. ทั้งนี้สามารถรับสิทธิผ่านแอปฯเป๋าตัง และใช้จ่ายตามร้านค้าที่ร่วมโครงการ ตั้งแต่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.64