WHO  รับรองวัคซีน "ซิโนแวค" ของจีน ในกรณีฉุกเฉินแล้ว
logo ข่าวอัพเดท

WHO รับรองวัคซีน "ซิโนแวค" ของจีน ในกรณีฉุกเฉินแล้ว

ข่าวอัพเดท : องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้ประกาศอนุมัติวัคซีนต้านโควิด-19 "โคโรนาแวค" (CoronaVac) ของบริษัท "ซิโนแวค" (Sinovac) ของจีนในกรณีฉุกเฉ who,วัคซีน,ซิโนแวค,จีน,โควิด19

40,863 ครั้ง
|
02 มิ.ย. 2564
           องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้ประกาศอนุมัติวัคซีนต้านโควิด-19 "โคโรนาแวค" (CoronaVac) ของบริษัท "ซิโนแวค" (Sinovac) ของจีนในกรณีฉุกเฉินแล้ว โดยประกาศผ่านการแถลงข่าวเมื่อช่วง 22.00 น. ที่ผ่านมา ตามเวลาประเทศไทย (1 มิ.ย.) ซึ่งวัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนสัญชาติจีน ตัวที่ 2 หลังจากที่องค์การอนามัยโลก อนุมัติวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา และเป็นวัคซีนตัวที่ 6 ของโลกที่องค์การอนามัยโลกอนุมัติให้ใช้ได้ในกรณีฉุกเฉิน
 
          คณะกรรมการอิสระขององค์การอนามัยโลก เปิดเผยในการแถลงข่าวว่า ให้ใช้วัคซีนซิโนแวค ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยเว้นระยะห่างระหว่างเข็มแรกและเข็มที่ 2 เป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ และจากข้อมูลที่ได้นำมาพิจารณามีข้อบ่งชี้ว่า อาจช่วยป้องกันโรคในผู้สูงอายุได้ จึงไม่มีการกำหนดอายุขั้นสูงสุดในการรับวัคซีนชนิดนี้
 
          อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาประสิทธิภาพวัคซีนซิโนแวค ในกลุ่มทดลองซึ่งไม่ได้ระบุว่ามีจำนวนเท่าใด พบว่าวัคซีนสามารถป้องกันการแสดงอาการของโรคได้เพียงแค่ 51 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่สามารถป้องกันอาการรุนแรงและการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางองค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่า วัคซีนตัวนี้มีประสิทธิภาพจากการทดลองทางคลินิกขั้นที่ 3 อยู่ในช่วง 51-84 เปอร์เซ็นต์
 
            นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกจะนำวัคซีนซิโนแวค เข้าสู่โครงการ "โคแวกซ์" เพื่อแจกจ่ายให้กับประเทศกำลังพัฒนาต่อไป
 
ข่าวอัพเดท : WHO  รับรองวัคซีน ซิโนแวค ของจีน ใน