ตะลึง! นักวิจัยพบ 'กุ้งเต้น' ชนิดใหม่ของโลก ที่ ม.เกษตรฯ
logo ข่าวอัพเดท

ตะลึง! นักวิจัยพบ 'กุ้งเต้น' ชนิดใหม่ของโลก ที่ ม.เกษตรฯ

ข่าวอัพเดท : เพจ Kasetsart University ได้โพสต์รูปภาพและข้อความ ระบุถึงการพบ กุ้งเต้น (amphipod) ชนิดใหม่ของโลก โดยพบในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กุ้งเต้น,นักวิจัย,นักวิจัยไทย,มเกษตรศาสตร์,มเกษตร,การค้นพบ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ค้นพบสัตว์ชนิดใหม่

4,765 ครั้ง
|
23 เม.ย. 2564
เพจ Kasetsart University ได้โพสต์รูปภาพและข้อความ ระบุถึงการพบ กุ้งเต้น (amphipod) ชนิดใหม่ของโลก โดยพบในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังไม่มีรายงานในบริเวณอื่นในโลก
 
 
โดยทีมนักวิจัยภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ค้นพบ กุ้งเต้น ชนิดใหม่ของโลก บริเวณหน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริและสระน้ำโรงอาหารกลาง (บาร์ใหม่) ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
สำหรับ กุ้งเต้นคงเสมา (Floresorchestia kongsemae) กุ้งเต้นชนิดใหม่ของโลก เป็นสัตว์ในซับไฟลัมครัสเตเชียน คือกลุ่มเดียวกับกุ้ง ปู แต่มีขนาดเล็กกว่า ลำตัวแบนข้าง มีขาเดิน 7 คู่ ต่างจากกุ้งที่เรารู้จักกันที่มีขาเดิน 5 คู่ โดยปกติจะพบอาศัยในทะเลและน้ำจืด กุ้งเต้นที่พบอยู่ในวงศ์ Talitridae เป็นกลุ่มที่วิวัฒนาการปรับตัวให้มาอาศัยอยู่บนบกได้ แต่ยังมีลักษณะความเป็นสัตว์น้ำอยู่ คือหายใจด้วยเหงือก จึงมักพบอาศัยอยู่ในบริเวณที่ชื้นแฉะ ที่มีการรบกวนของหน้าดินน้อย 
   
 
โดยปกติ กุ้งเต้น จะกินซากใบไม้ที่อยู่ริมฝั่งและสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร การกัดกินอาหารของกุ้งเต้นดังกล่าว จะช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายโดยแบคทีเรียและช่วยหมุนเวียนสารอาหาร นอกจากนี้ กุ้งเต้นยังเป็นอาหารของนกที่พบหากินบริเวณริมน้ำอีกด้วย
 
 
ลักษณะสำคัญของกุ้งเต้นคงเสมา (Floresorchestia kongsemae) ซึ่งเป็นกุ้งเต้นชนิดใหม่ของโลกนั้น บริเวณปากส่วนฟัน mandible lacinia mobilis ด้านซ้ายมีฟัน 5 ซี่ ก้ามคู่ที่ 2 มีส่วนฝ่ามือยาว 33% และมีหนามที่ปลายหางส่วน telson ข้างละ 4 หนาม 
 
 
กุ้งเต้นคงเสมา ถูกค้นพบโดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทั้งหมดเป็นสมาชิกของภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ นายอโณทัย สุขล้อม อ.ดร.พัชร ดนัยสวัสดิ์ และ อ.ดร. กรอร วงษ์กำแหง โดยตั้งชื่อกุ้งเต้นชนิดใหม่ของโลกว่า กุ้งเต้นคงเสมา เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ อ.ดร.เมษยะมาศ  คงเสมา อาจารย์ประจำภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้มีส่วนช่วยในการเก็บตัวอย่างและวางแนวทางการศึกษาชีววิทยาของกุ้งเต้นชนิดใหม่ตัวนี้มาตั้งแต่ปี 2017 
 
 
โดยอาจารย์ได้เสียชีวิตไปเมื่อเดือนมกราคม 2564  ทีมวิจัยจึงได้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติและเพื่อเป็นการระลึกถึง อ.ดร.เมษยะมาศ คงเสมา ที่ให้ความช่วยเหลือในงานวิจัย และคุณูปการที่ทำให้กับภาควิชาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสมอมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง