01 ก.พ. 2564
2,930 ครั้ง

มนุษย์เงินเดือน เช็ก 4 คุณสมบัติ ใครมีสิทธิ์รับเงิน 4,000-5,000 บาท

มนุษย์เงินเดือน เช็ก 4 คุณสมบัติ ใครมีสิทธิ์รับเงิน 4,000-5,000 บาท ล่าสุด กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างหารือ...

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้หารือแนวทางช่วยเหลือกับกระทรวงการคลัง และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ว่า จะช่วยเหลือแรงงานผู้ประกันตามมาตรา 33 จำนวน 9.2-9.5 ล้านคน จากทั้งหมด 11 ล้านคน

 

ทั้งนี้จะเป็นการทยอยจ่ายเป็นสัปดาห์ละประมาณ 1,000 บาท โดยเบื้องต้นมี 3 แนวทางในการช่วยเหลือ(ยังไม่ได้ข้อสรุป อยู่ระหว่างหารือ) ดังนี้

แนวทางที่ 1 คนละ 4,000 บาท

แนวทางที่ 2 คนละ 4,500 บาท

แนวทางที 3 คนละ 5,000 บาท

 

ทั้งนี้ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับมาตรการช่วยเหลือสำหรับแรงงาน ดังนี้

- ผู้ประกันตนมาตรา 33

- มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

- มีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี หรือ 25,000 บาทต่อเดือน

- มีเงินฝากในธนาคารไม่เกิน 500,000 บาท

 

“ส่วนตัวเลขจะเป็น 4,000 บาท 4,500 บาท 5,000 บาท ขอให้หารือกันให้ได้ข้อสรุปสุดท้ายก่อน” นายสุชาติ กล่าว.

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง