GC ลงนาม MOU ผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก หนุนธุรกิจอาหาร
logo ข่าว..เช้าวันหยุด

GC ลงนาม MOU ผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก หนุนธุรกิจอาหาร

ข่าว..เช้าวันหยุด : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากการบ พีทีที โกลบอล เคมิคอล,GC,ผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

1,563 ครั้ง
|
03 ต.ค. 2563
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากการบริการส่งอาหาร (Food Delivery) ระหว่างกระทรวงทรัพยกรรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกลุ่มธุรกิจบริการส่งอาหาร (Plat Form ) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกลุ่มธุรกิจบริการส่งอาหาร (Plat Form ) โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส) เป็นประธานการลงนาม
 
ข่าว..เช้าวันหยุด : GC ลงนาม MOU ผลิตบรรจุภัณฑ์ร
 
 
สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดส่งผลให้มีการใช้บริการส่งอาหาร (Food Delivery) สูงขึ้น อีกทั้งมาพร้อมขยะพลาสติกจำนวนมาก ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าขยะพลาสติกทั่วประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 จาก 5,500 ตันต่อวัน เป็น 6,300 ตันต่อวันนั้น
 
ข่าว..เช้าวันหยุด : GC ลงนาม MOU ผลิตบรรจุภัณฑ์ร
 
 
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า ปัญหาขยะพลาสติกทาง GC มีความเชื่อว่าต้องแก้ปัญหาให้ครบวงจรอย่างมีมติ และต้องมีช่องทางเลือกเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสรรเพื่อไม่ให้เกิดขยะพลาสติก อาทิ การนำพลาสติกมา Recycle จากนั้นนำมา Upcycle เพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งนี้ในการลงนาม (MOU) การลดการใช้ขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวใน Food Delivery  ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตมีวิสัยทัศน์และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จึงได้ลงทุนในธุรกิจไบโอพลาสติกที่ย่อยสลายได้ง่าย ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อพัฒนาเม็ดพลาสติกชีวภาพที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable Bioplastics) ใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ หลอด,ช้อน-ส้อม,ถ้วยไบโอพลาสติก และอีกมากมาย 

ข่าว..เช้าวันหยุด : GC ลงนาม MOU ผลิตบรรจุภัณฑ์ร

โดยสังเกตผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ ที่มีสัญลักษณ์ GC Compostable นับเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าผ่านการผลิตได้อย่างมาตราฐาน สามารถนำไปฝังกลบในดิน ทั้งนี้การสลายตัวช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณจุลินทรีย์ รวมถึงขนาดและความหนาของผลิตภัณฑ์
 
ข่าว..เช้าวันหยุด : GC ลงนาม MOU ผลิตบรรจุภัณฑ์ร
 
ข่าว..เช้าวันหยุด : GC ลงนาม MOU ผลิตบรรจุภัณฑ์ร
 
ข่าว..เช้าวันหยุด : GC ลงนาม MOU ผลิตบรรจุภัณฑ์ร
 
Bioplastics คือพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบจากพืชเศรษฐกิจ จึงถือเป็นการช่วยยกระดับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพไทย เกิดการขับเคลื่อนนำพาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่เป็นเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการบริการส่งอาหาร (Plat Form ) ที่ร่วมลงนาม MOU เพื่อลดการใช้พลาสติกครั้งเดียว
 
ข่าว..เช้าวันหยุด : GC ลงนาม MOU ผลิตบรรจุภัณฑ์ร

สุดท้ายนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการทิ้งขยะพลาสติกชีวภาพให้ถูกที่ พร้อมคัดแยกให้ถูกวิธี เพื่อให้ขยะเหล่านั้นถูกนำเข้าสู่กระบวนการสลายตัวทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/4cwfxjH1iVY