01 ต.ค. 2563
2,782 ครั้ง

ชวนประชาชนปันน้ำใจช่วยชาวเมียนมาสู้ภัย COVID-19.

สภาธุรกิจไทยเมียนมาและพันธมิตร จัดโครงการมิตรภาพปันน้ำใจสู้ภัย Covid-19 ในเมียนมา 
 
สถานการณ์โควิด-19 ในเมียนมาในปัจจุบันน่าเป็นห่วง โดยการแพร่ระบาดหนักในครั้งนี้เริ่มต้นจากรัฐยะไข่ เมืองชิตเตว่ที่มีพรมแดนติดกับประเทศอินเดียและบังกลาเทศ รัฐบาลเมียนมาจึงได้ดำเนินมาตรการการล็อคดาวรัฐยะไข่ หากแต่การขาดเคลนอุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ ยังเป็นปัญหาหลัก จึงทำให้รัฐควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรัฐยะไข่ไม่ได้ 
 
และปัญหาการสู้รบของกองกำลังในรัฐยะไข่กับรัฐบาลยังเป็นอีกชนวนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนต้องอพยพสู่เมืองใกล้เคียง และเมืองย่างกุ้ง ผู้อพยพเดินทางโดยเครื่องบินกว่า 5,409 คน ในช่วงวันที่ 10-21 สิงหาคม ผู้ที่มีข้อมูลติดต่อได้ 3,043 คน ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจเชื้อ 782 คน และยอมกักกันเพียง 661 คน คือเหตุอันร้ายแรงนำมาสู่การระบาดในพื้นที่ย่างกุ้ง
 
ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว ได้มีการประเมินว่าตัวเลขของผู้ประสบภัยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจเกิดอุปสรรคด้านการขาดแคลนสิ่งของทางด้านสุขอนามัยที่จำเป็น อาทิ ผ้าปิดปาก ผ้าปิดจมูก น้ำยาล้างมือ ชุดเครื่องมือแพทย์ ถุงมือ เป็นต้น  ทำให้รัฐบาลเมียนมาได้มีการออกมาตรการเพื่อควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งการควบคุมการเข้าออกระหว่างเมือง และมาตรการ Lock Down พื้นที่ในเขตเมืองย่างกุ้ง ทั้ง 36 เขต เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา
 
ด้วยภาวะวิกฤตนี้ทางสภาหอการค้าไทย สมาคมธนาคาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจไทย-เมียนมา และพันธมิตรอย่างสายการบินนกแอร์ ศูนย์หนังสือซีเอ็ด หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ อมรินทร์กรุ๊ป MTCCI  บริษัท EUI (Myanmar) BEC-Tero Entertainment ได้ดำเนินการบริจาค โดยผู้ที่สนใจสามารถบริจาคเครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ และยารักษาโรคผ่านทางศูนย์หนังสือซีเอ็ด สามร้อยสาขาทั่วประเทศ และสายการบินนกแอร์จะรวบรวมส่งต่อไปยังปลายทาง
 
โดยผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคทุนทรัพย์ ในโครงการ “มิตรภาพปันน้ำใจสู้ภัย Covid-19 เมียนมา”สามารถแจ้งความประสงค์ โดยการสแกน Google Form ณ จุดรับบริจาค ซึ่งการบริจาคจะทำผ่านเข้าบัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ธนาคาร กรุงไทย สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์ เลขที่บัญชี 009-1-71583-0 เท่านั้น โดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม จะเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินตามจำนวนทุนทรัพย์ที่ได้รับจริงโดย และสภาธุรกิจไทย-เมียนมา จะนำทุนทรัพย์ของท่านไปทำการจัดซื้อสิ่งของเวชภัณฑ์เพื่อส่งมอบต่อไป
 
 สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเวชภัณฑ์ต่างๆ สามารถส่งสิ่งของได้ที่ จุดรับ ทั้งในประเทศไทย และประเทศเมียนมา ได้แก่
•ศูนย์หนังสือซีเอ็ด ทุกสาขา
•สำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.)
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120)
•สำนักงาน MTCCI (Myanmar- Thai Chamber of Commerce) ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ติดต่อ  +9597-8294-3869 
 
สำหรับผู้ที่สนใจโครงการ “มิตรภาพปันน้ำใจสู้ภัย Covid-19 เมียนมา” สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สภาธุรกิจไทย-เมียนมา อีเมล : thaimyanmar.fti@gmail.com  หรือโทรศัพท์ 02-345-1131 / 02-345-1141/ 02-345-1133/ 02-345-115
 
สำหรับบุคคลทั่วไป (หากต้องการรับใบรับบริจาคกรุณากรอกข้อมูลลง Google Form)
• บริจาคสิ่งของจะได้รับเป็นหนังสือขอบคุณแทนใบรับบริจาค
• บริจาคทุนทรัพย์จะได้รับใบรับบริจาค 
 
สำหรับนิติบุคคล 
• กรณีบริจาคทุนทรัพย์ กรุณากรอกข้อมูลและแนบหลักฐานการชำระเงินลง Google Form 
• กรณีส่งของ กรุณาถ่ายรูปใบส่งของตัวจริงหลังจากที่ได้รับการลงชื่อรับสิ่งของบริจาคจากทางสาขาหรือจุดรับสิ่งของบริจาค เพื่อเก็บเป็นหลักฐานการส่งของและสำหรับกรอกข้อมูลลง Google Form เพื่อรับใบรับบริจาค 
 
Google Form สำหรับกรอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการบริจาค และ แนบไฟล์หลักฐานการชำระเงินหรือใบส่งของ(ที่มีการเซ็นรับของแล้ว)  : https://forms.gle/XB6yHQEh3weHTqp87  เพื่อการออกใบรับบริจาค (หมายเหตุ* กรุณาใช้ Gmail - Log in เพื่อเข้าระบบกรอกใบรับบริจาค) 
 
 
ปิดรับบริจาค 15 ตุลาคม 2563 
 
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง