ฟิลิปปินส์มอบประกาศนียบัตร ผ่านหุ่นยนต์
logo ข่าว..เช้าวันหยุด

ฟิลิปปินส์มอบประกาศนียบัตร ผ่านหุ่นยนต์

ข่าว..เช้าวันหยุด : ฟิลิปปินส์ - ภาพการมอบประกาศนียบัตร ผ่านหุ่นยนต์ ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา โดยเป็นหุ่นยนต์สวมใส่ชุดเหมือนคนทั่วไป และบริเวณศีรษ ฟิลิปปินส์,ประกาศนียบัตร,มอบประกาศนียบัตร,ผ่านหุ่นยนต์

1,519 ครั้ง
|
23 พ.ค. 2563

ฟิลิปปินส์ - ภาพการมอบประกาศนียบัตร ผ่านหุ่นยนต์ ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา โดยเป็นหุ่นยนต์สวมใส่ชุดเหมือนคนทั่วไป และบริเวณศีรษะ เป็นหน้าจอที่แสดงใบหน้าขอผู้สำเร็จการศึกษาจริงๆ