ไม่เหมือนเดิม! 'จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์' ชูแคมเปญ “Waste This Way” ผนึกกำลังคนรุ่น ใหม่ปฏิวัติงานบอลครั้งที่ 74 จัดการขยะ “ลด เปลี่ยน แยก”
logo TERO HOT SCOOP

ไม่เหมือนเดิม! 'จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์' ชูแคมเปญ “Waste This Way” ผนึกกำลังคนรุ่น ใหม่ปฏิวัติงานบอลครั้งที่ 74 จัดการขยะ “ลด เปลี่ยน แยก”

TERO HOT SCOOP : งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ เป็นงานการแข่งขันที่มาอย่างยาวนาน โดยถือกำเนิดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2477 จากความคิดของนิสิตและนักศึ CUTUball74,WasteThisWay,รักษ์โลกให้ถูกทาง,GCCircularLiving,ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก

2,538 ครั้ง
|
10 ก.พ. 2563

งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ เป็นงานการแข่งขันที่มาอย่างยาวนาน โดยถือกำเนิดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2477 จากความคิดของนิสิตและนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่ ต้องการสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย มีความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติ

ในทกุๆ ปี งานบอลประเพณีนี้ต่างถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันฟุตบอล กา รวมตัวกันของบรรดาศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง การเดินขบวนพาเหรดที่เป็นการหยิบยกเอาปัญหา ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมสะท้อนออกมาผ่านการล้อเลียน รวมไปถึงการแปรอักษรที่เรียกได้ว่า เป็นสิ่งที่ทำให้สื่อหลายสำนักจับตามองไม่แพ้ขบวนล้อการเมืองของเลยทีเดียว และในปีนี้เรียกได้ว่ากระแสก็ยังแรงไม่ตก

งานแข่งขันฟุตบอลประเพณีจฬุาฯ- ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Make a CHANGE เปลี่ยน ปรับ ขยับสังคม" เพื่อปลุกกระแสสังคมให้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก มีทั้งขบวนพาเหรด การเชียร์ การแปรอักษร และกิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ ที่ร่วมสร้างสีสันภายในงาน ซึ่งทั้งสองสถาบันได้จัดขบวนพาเหรดเพื่อให้สอดล้องกับแนวคิดหลักของงาน

TERO HOT SCOOP : ไม่เหมือนเดิม! จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

โดยจุฬาฯ มีขบวนพาเหรด 3 ขบวนได้แก่ ขบวนธง ขบวนสะท้อนสังคม และขบวนสื่อแนวคิดหลัก โดย "ขบวนธง" ในปีนี้มีการเปลี่ยนและปรับให้ทันสมัย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลง ในยุคสมัยที่คุณค่าในสังคมไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียว  ตามาด้วย “ขบวนสะท้อนสังคม" ที่เรียงร้อยเนื้อหาที่ต้องการจะส่งสารแก่สังคม เพื่อให้สังคมได้ เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ อันได้แก่ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการใช้โซเชียลมีเดีย ปัญหาความคิดแบบ binay oppostin เป็นต้น จากนั้น "ขบวนสื่อแนวคิดหลัก" จะนำเสนอแนว ทางการแก้ไขปัญหาผ่าน 3 ขั้นตอนคือ 1) ทุกคนตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกัน 2) ทุกคนคิดและถกเถียงถึงปัญหาที่มีอย่รู่วมกัน และ 3) ตั้งเป้าสังคมที่ทุกคนวาดฝันร่วมกัน

TERO HOT SCOOP : ไม่เหมือนเดิม! จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

ขณะที่ทางธรรมศาสตร์นำเสนอ "ขบวนสื่อแนวคิดหลัก" ที่หยิบยกเรื่อง Social Bullying ขึ้นมาในปีนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียในสังคม ให้เกิดความสร้างสรรค์ และไม่ทำให้ใครตกเป็นจำเลยสังคม และ "ขบวนล้อการเมือง" ที่เป็นไฮไลต์ที่น่าจับตามองในทุกปี ซึ่งในปีนี้ยังคงสื่อถึงประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมและความเคลื่อนไหวในมิติต่าง ๆ อย่างหลากหลาย และสอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานในปีนี้

TERO HOT SCOOP : ไม่เหมือนเดิม! จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

โดยภายในขบวนของทั้งสองสถาบันได้เลือกนำเอาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในครั้งต่อไปได้

TERO HOT SCOOP : ไม่เหมือนเดิม! จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

อีกทั้งภายในบริเวณงานยังมีการจัดตั้งจุดคัดแยกขยะ พร้อมมีจิตอาสาผู้มีความรู้คอยให้คำแนะนำในการแยกขยะก่อนทิ้งลงถังเพื่อที่สามารถนำเอาขยะเหล่านั้นไปปรับประยุกต์ Recycle หรือ Upcycle ได้ในครั้งต่อๆ ไป 

TERO HOT SCOOP : ไม่เหมือนเดิม! จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC ได้เข้าร่วมโครงการ Carbon Neutral Event ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน จากการจัดงานฟุตบอลประเพณี จฬุาฯ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 ให้การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ โดยถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการจัดงานด้วยการ "ลด เปลี่ยน แยก"

ซึ่ง 'ลด' ในที่นี้คือ การลดการใช้ทรัพยากร 'เปลี่ยน' ในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนจากการใช้พลาสติก มาใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย อาทิ จาน ถ้วย ช้อน ซ่อม จะถูกเปลี่ยนมาเป็นไบโอพลาสติกทั้งหมด และ 'แยก' เนื่องด้วยขยะมีหลายแบบบางอย่างย่อยสลายได้ บางอย่างนำไปผลติเป็นเสื้อผ้าอื่นๆ ได้ 

TERO HOT SCOOP : ไม่เหมือนเดิม! จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

ซึ่งแสตนเชียร์งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ครั้งนี้ มีกล่องอาหารกลางวันที่ทำจากกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ แทนที่กล่องพลาสติกแบบเดิมๆ พร้อมการันตีด้วยฉลาก GC Compostable จึงมั่นใจได้ว่ากล่องนี้จะสลายตัวได้ทางชีวภาพในสภาวะที่เหมาะสม อีกทั้งยังมีพัดซึ่งมีเนื้อหาเรื่องการแยกขยะ พัดไปก็อ่านไปได้ รวมถึงถุงผ้าบรรจุอุปกรณ์เชียร์และเสื้อของน้องๆ สตาฟที่ผลิตจากขยะพลาสติก ซึ่งผ่านกระบวนการ Upcycle ให้นำกลบัมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง

TERO HOT SCOOP : ไม่เหมือนเดิม! จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ทาง GC ได้เข้าไปช่วยในการสนับสนุนวัสดุทดแทน เช่น กระดาษ หรือผ้าที่ผ่านกระบวนการ Recycle หรือ Upcycle ซึ่งถูกนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่างคุ้มค่าในขบวนพาเหรด และมีผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์และการออกแบบคอยให้คำปรึกษาในทุกๆ ขั้นตอน รวมไปถึงการสนับสนุนถังแยกขยะพลาสติก ประเภท PET และ PE ซึ่งเป็นชนิดที่ง่ายต่อการนำมารีไซเคิล ซึ่งบนถังจะมีป้ายคำอธิบายการแยกขยะ และ GC จะรวบรวมขยะพลาสติกในงานเพื่อนำไปผลิตสินค้า Upcycle เช่น รองเท้ากีฬา สำหรับนำไปบริจาคให้กับให้กับสถานศึกษาใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรับรู้คุณค่าของขยะพลาสติกต่อไป

TERO HOT SCOOP : ไม่เหมือนเดิม! จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

ดร. คงกระพัน กล่าวอีกว่า ความคาดหวังที่สำคัญที่สุดของทาง GC นอกเหนือจากการลดขยะภายในงานนี้แล้ว คือการสร้างความตระหนักรู้เพราะในงานนี้มีผู้นำทางความคิดเข้ามาร่วมงานอย่างมากมาย อาทิ อาจารย์ - นิสิต - นักศึกษา - เยาวชนคนรุ่นใหม่กว่าหมื่นคน ซึ่งนับว่าถ้าได้ในหมื่นคนนี้ หรือสักครึ่งที่มีความเข้าใจกันในเรื่องของ Circular Living การบริหารจัดการพลาสติก การบริหารจัดการขยะแล้วสามารถไปกระจายความรู้ต่อยังที่อื่นๆ ซึ่ง GC ก็คาดหวังว่าจะเป็นส่วนเล็กๆ ที่คอยจุดประกาย แล้วทำให้ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ

TERO HOT SCOOP : ไม่เหมือนเดิม! จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

และสำหรับการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ ทั้งสองสถาบันต่างเดินหน้าเกมรุกชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประตูออกนำไปก่อน 1-0 อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะสามามรถตีเสมอได้ และไม่หยุดแค่นั้นเพราะเมื่อจบเกม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถเอาชนะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไป 2 : 1 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จอีกปี