ขอให้มั่นใจ! GC ผนึก MTL - ภาครัฐ ส่งโครงการ “พักระยองอุ่นใจ รับฟรีความคุ้มครองโควิด-19” กระตุ้นท่องเที่ยวอย่างไร้กังวล
logo TERO HOT SCOOP

ขอให้มั่นใจ! GC ผนึก MTL - ภาครัฐ ส่งโครงการ “พักระยองอุ่นใจ รับฟรีความคุ้มครองโควิด-19” กระตุ้นท่องเที่ยวอย่างไร้กังวล

TERO HOT SCOOP : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL พร้อมภาครัฐเปิดตัว GC,เมืองไทยประกันชีวิต,ระยอง,เที่ยวระยอง,โควิด19,ประกันโควิด19,GCCircularLiving,กอดระยอง

1,687 ครั้ง
|
23 ก.ค. 2563

 

 
วันที่ 23 ก.ค. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  หรือ GC ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL พร้อมภาครัฐเปิดตัว "โครงการพักระยองอุ่นใจ รับฟรีความคุ้มครองโควิด-19" เชิญชวนท่องเที่ยวจังหวัดระยอง หลังครบเฝ้าระวัง 14 วัน ลงทะเบียนและเข้าพักที่โรงแรม ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 63  ถึง 31 ส.ค. 63 ได้รับความคุ้มครอง 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าพักวันแรก หากตรวจพบติดโควิด-19 รับทันที 100,000 บาท พร้อมคุ้มครองกรณีเสียชีวิตอีก 50,000 บาท (ทุกกรณียกเว้นการฆ่าตัวตายหรือการถูกฆาตกรรมโดยผู้รับผลประโยชน์) 
 
 
TERO HOT SCOOP : ขอให้มั่นใจ! GC ผนึก MTL - ภาคร
 
 
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้หารือกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยนำเอาข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชน มาจัดทำมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ พร้อมเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาให้จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนชาวระยอง โดยการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง ด้วยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ชูอัตลักษณ์อันโดดเด่น พร้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีมากมายในจังหวัดระยองมาผสมผสานในรูปแบบ New Normal เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดระยอง
 
 
TERO HOT SCOOP : ขอให้มั่นใจ! GC ผนึก MTL - ภาคร
 
 
นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จึงได้เร่งจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งจะมีการดำเนินการในรูปแบบ New Normal ซึ่งจังหวัดยังคงปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่างเข้มข้นตามที่เราเคยปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง โดยเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมที่เข้ามาผนึกกำลังในการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นร่วมกันเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง
 
 
TERO HOT SCOOP : ขอให้มั่นใจ! GC ผนึก MTL - ภาคร
 
 
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ CEO ของ GC กล่าวว่า จังหวัดระยองถือเป็นบ้านของ GC โดยเป็นที่ตั้งสำนักงาน และโรงงาน รวมถึงมีพนักงาน GC และครอบครัวอาศัยอยู่ที่จังหวัดระยองเป็นจำนวนมาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา GC เข้าช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทั่วประเทศไทยโดยทันทีและดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ของ GC ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ป้องกัน PE Gown และอุปกรณ์ป้องกัน อาทิ เฟซชิลด์ (Face Shield) เจลแอลกอฮอล์ ฉากกั้นพลาสติกเพื่อลดการสัมผัสสร้างความปลอดภัย ฯลฯ รวมถึงการสนับสนุนบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับภาคธุรกิจประเภทการสั่งอาหารออนไลน์ (Food Delivery) 
 
 
TERO HOT SCOOP : ขอให้มั่นใจ! GC ผนึก MTL - ภาคร
 
 
และจากเหตุการณ์ล่าสุดนี้ ได้ส่งผลต่อความมั่นใจของนักท่องเที่ยว ทำให้ชะลอการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดระยองด้วยเหตุนี้ GC จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคัก และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ และชาวบ้านจังหวัดระยองมีรายได้ โดย GC ได้ร่วมมือกับเมืองไทยประกันชีวิต จัดทำโครงการพักระยองอุ่นใจ รับฟรีความคุ้มครองโควิด-19 เพื่อสนับสนุนการทำประกันกลุ่มสุขภาพโควิด-19 สำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมรับวันหยุดยาวในปลายเดือนกรกฎาคม 2563 GC ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและให้กำลังใจชาวระยอง เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
 
 
TERO HOT SCOOP : ขอให้มั่นใจ! GC ผนึก MTL - ภาคร
 
 
นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ GC และเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความอุ่นใจและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมถึงเพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง อีกทางหนึ่ง ด้วยการมอบความคุ้มครองพิเศษโควิด-19 ฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมและค้างคืนในจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2563-31 สิงหาคม 2563 รับความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตรวจพบเชื้อโควิด-19 และนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล รับความคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจำนวนเงิน 50,000 บาท (ทุกกรณียกเว้นการฆ่าตัวตายหรือการ ถูกฆาตกรรมโดยผู้รับผลประโยชน์)  อายุรับประกันตั้งแต่ 0-70 ปี ระยะเวลาความคุ้มครอง 30 วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าพักในโรงแรมวันแรก 
 
ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีประวัติการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย 14 วัน ก่อนวันเริ่มต้นความคุ้มครอง สิทธิ์มีจำนวนจำกัด สำหรับ 50,000 ท่านแรกที่ลงทะเบียนและเข้าพักที่โรงแรมเท่านั้น
 
สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนทำได้ง่ายๆ เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน Line @Muangthailife กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกดยืนยัน จากนั้นรับข้อความยืนยันการได้รับความคุ้มครอง ผู้ที่สนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1766 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.muangthai.co.th
 
หมายเหตุ :
- เงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
- เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ 
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 
 
TERO HOT SCOOP : ขอให้มั่นใจ! GC ผนึก MTL - ภาคร

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง