02 ก.พ. 2563
1,213 ครั้ง

นายกฯ ร่วมฟังประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียน พร้อมให้โอวาท “ทำดี ทำได้ทุกวัน”

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็น ต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับข้อเสนอของสภานักเรียน 4 ข้อ ได้แก่ 1. การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก 2. การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข 3. การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News) และ 4. การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully 
 
โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา น.ส.วัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามข้อคิดเห็นที่สภานักเรียน
 
และให้คณะกรรมการสภานักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนสภานักเรียนจากโรงเรียน มัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษาพร้อมครูที่ปรึกษา รวมทั้งสิ้น 186 คน มาประชุมสัมมนาเพื่อประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนร่วมกันอีกครั้ง พร้อมใจกล่าวประกาศเจตนารมณ์เพื่อร่วมกันทำงานสานต่อข้อคิดเห็นสภานักเรียน ทั้ง 4 ข้อ โดยมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ร่วมกับอีก 13 โรงเรียนเครือข่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมและร่วมพลักดันกิจกรรมของสภานักเรียนซึ่งเป็นพลังสําคัญของเด็กในการทําประโยชน์ให้สังคมส่วนรวม
 
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาร่วมรับฟังคำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ของสภานักเรียน ทั้ง 4 ข้อ โดยได้รับข้อเสนอไว้ พร้อมทั้งมอบโอวาทให้แก่สภานักเรียน เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต โดยกล่าวว่า “ทำดี ทำได้ทุกวัน” ซึ่งเด็กๆ ในวันนี้คืออนาคตของชาติ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
 
 
ชมผ่านยูทูปที่นี่ : https://youtu.be/dd-PqLV1wA8
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง