logo เงินทองของจริง

NVDR คืออะไร ? ทำไม ก.ล.ต. ถึงห้ามไม่ให้คนไทยซื้อขายอีกต่อไป | เงินทองของจริง

เงินทองของจริง : สำหรับนักลงทุน มีข่าวออกมาว่า ก.ล.ต. ห้ามนักลงทุนไทยซื้อ NVDR เพิ่ม ที่เริ่มไปในวันที่ 1 เม.ย.67 ที่ผ่านมา ผู้ลงทุนไทยที่มีอยู่แ ch7hd news,tero digital,ch7hdnews,terodigital,เงินทองของจริง,moneycoach,money coach,โคชหนุ่ม จักรพงษ์,โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์,โค้ชหนุ่ม,กาย สวิตต์,เศรษฐกิจ,การเงิน,การลงทุน,การออม,ออมเงิน,เก็บเงิน,สอนลงทุน,สอนออมเงิน,สอนเก็บเงิน

6,909 ครั้ง
|
06 มิ.ย. 2567
สำหรับนักลงทุน มีข่าวออกมาว่า ก.ล.ต. ห้ามนักลงทุนไทยซื้อ NVDR เพิ่ม ที่เริ่มไปในวันที่ 1 เม.ย.67 ที่ผ่านมา ผู้ลงทุนไทยที่มีอยู่แล้ว หากมีการส่งคำสั่งซื้อหลังวันที่ 1 เม.ย. 67 ต้องทำอย่างไร การห้ามผู้ลงทุนไทยซื้อขาย NVDR จะกระทบมูลค่าซื้อขายในตลาดหุ้นหรือไม่วันนี้มาไขข้อสงสัยกัน
 
NVDR คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt) ถือเป็นตราสารชนิดหนึ่งที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นไทย และมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติสามารถลงทุนในหุ้นไทยได้โดยไม่ติดข้อจำกัดการลงทุนของต่างชาติ และสามารถรับเงินปันผลจากหุ้นไทยได้ แต่สิ่งที่แตกต่างของสิทธิของ NVDR กับสิทธิของผู้ถือหุ้นทั่วไปคือ ผู้ถือ NVDR ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใดๆในการประชุมผู้ถือหุ้น ก็เป็นไปตามชื่อที่บอกว่า “Non-voting” Depository Receipt แต่เจตนารมณ์ของ NVDR คือเพื่อสนับสนุนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติ โดยไม่ติดข้อจำกัดการลงทุนของต่างชาติ ในอดีต ก.ล.ต. เปิดให้ทั้งนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนไทยถือครอง NVDR ได้ ก่อนที่จะมีคำสั่งห้ามไม่ให้นักลงทุนไทยซื้อ NVDR เพิ่ม และเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 เม.ย. 2567 
 
เนื่องจาก ผู้ลงทุนไทยสามารถซื้อหุ้น โดยไม่มีข้อจำกัดการลงทุน และการซื้อหุ้นยังได้สิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และได้ สิทธิออกเสียง ขณะที่ NVDR จะไม่ได้สิทธิออกเสียง นอกจากนี้ การเข้าไปซื้อ NVDR อาจถูกใช้เป็น
- เครื่องมือในการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเกณฑ์การรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์
- ช่องทางปกปิดข้อมูลการถือหุ้น ซึ่งอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในตลาดทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนขาดข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน
 
ดังนั้น ก.ล.ต. จึงตัดสินใจออกคำสั่งห้ามบริษัทหลักทรัพย์ไม่ให้รับคำสั่งซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่มีผลทำให้ผู้ลงทุนไทยมีหลักทรัพย์ NVDR เพิ่มขึ้น เว้นแต่กรณีการได้มาตามสิทธิที่เกิดจากการถือครองหลักทรัพย์ NVDR ก่อนประกาศมีผลใช้บังคับ หรือเป็นกรณีการโอนตามกฎหมาย
 
ถ้าหากผู้ลงทุนไทยที่มี NVDR อยู่แล้วสามารถเลือกได้ว่าจะถือต่อไป หรือ แปลงเป็นหุ้นสามัญ หรือ ขาย แต่ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ที่จะทำให้มี NVDR เพิ่มได้ เว้นแต่เป็นกรณีได้รับโอนมรดก หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล หากต้องการแปลงเป็นหุ้นสามัญสามารถแจ้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการ หลังจากมีประกาศห้ามส่งคำสั่งซื้อ NVDR ในวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ หากพบว่าลูกค้าส่งคำสั่งซื้อเข้ามาในระบบบริษัทหลักทรัพย์ต้องติดต่อลูกค้าเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
 
การห้ามผู้ลงทุนไทยซื้อขาย NVDR จะกระทบมูลค่าซื้อขายในตลาดหุ้นหรือไม่ ?
 
ไม่มีผลกระทบกับมูลค่าการซื้อขายหุ้นโดยรวม การซื้อขาย NVDR ไม่ต่างจากการซื้อขายหุ้นทั่วไป เพียงแต่ผู้ลงทุนที่สั่งซื้อ NVDR จะได้รับส่งมอบเป็น NVDR ที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ โดยผู้ถือ NVDR จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับการถือหุ้นสามัญ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
 
พบกับ "โคชหนุ่ม" และ "กาย สวิตต์" ได้ใน "เงินทองของจริง" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.15 น. ทางช่อง 7HD กด 35 และช่องทางออนไลน์ TERO Digital
 
รับชมผ่าน YouTube ได้ที่ https://youtu.be/GcsOekQVefM?feature=shared