รพ.เจ้าพระยาได้รับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
logo ข่าวอัพเดท

รพ.เจ้าพระยาได้รับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

4,058 ครั้ง
|
19 มี.ค. 2567

        นพ.สมเกียรติ คูอมรพัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยา และ ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพ เป็นตัวแทนเข้ารับประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลเจ้าพระยาได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบในงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24 ภายใต้แนวคิดหลัก "Growth Mindset for Better Healthcare System" จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี