รพ.เจ้าพระยาสนับสนุนโครงการกุฏิชีวาบาล
logo ข่าวอัพเดท

รพ.เจ้าพระยาสนับสนุนโครงการกุฏิชีวาบาล

19,757 ครั้ง
|
05 มี.ค. 2567

           ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ประธานมูลนิธิชวาล-มาลัย ไชยธีระพันธ์ และประธานบริหาร รพ.เจ้าพระยา พร้อมด้วย นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการ รพ.เจ้าพระยา ร่วมจัดงานบริจาคสมทบทุน “โครงการกุฏิชีวาบาล” เพื่อระดมทุนสร้างกุฏิสงฆ์อาพาธ ณ วัดท่าประชุม จ.ขอนแก่น สำหรับบริบาลภิกษุป่วยไข้ระยะท้ายแบบประคับประคอง ที่ต้องการพักฟื้นหรือใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตในพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยตามหลักพระธรรมวินัย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับฟังการบรรยายธรรมจาก พระอาจารย์หมอภูวัต ภูริวฑฺฒโนภิกฺขุ หนึ่งในผู้นำหลักแนวคิด “โครงการกุฏิชีวาบาล” ทำให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตและนำธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ปิดงานด้วยการรับพรมงคลเพิ่มกุศลผลบุญจาก พระอธิการประชุม คมฺภีรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดท่าประชุม ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน รพ.เจ้าพระยา

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง