ดีป้า เดินหน้าโครงการ Digital Skills for Media Industry พร้อมติดปีกอุตฯ สื่อไทยสู่สากล
logo ข่าวอัพเดท

ดีป้า เดินหน้าโครงการ Digital Skills for Media Industry พร้อมติดปีกอุตฯ สื่อไทยสู่สากล

ข่าวอัพเดท : 13 พฤศจิกายน 2566, กรุงเทพมหานคร - ดีป้า เดินหน้าโครงการ Digital Skills for Media Industry โดยการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจกา ดีป้า,Depa,Digital Skills for Media Industry,โครงการ Digital Skills for Media Industry,สื่อไทยสู่สากล,Tero,Tero Digital,กทปส

411 ครั้ง
|
14 พ.ย. 2566
ดีป้า เดินหน้าโครงการ Digital Skills for Media Industry
เปิดหลักสูตรเสริมศักยภาพบุคลากรสื่อ พร้อมติดปีกอุตฯ สื่อไทยสู่สากล