ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้ ลงทะเบียนด่วน รับ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ฟรี ไม่เกิน 3 ชิ้นต่อวัน
logo ข่าวอัพเดท

ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้ ลงทะเบียนด่วน รับ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ฟรี ไม่เกิน 3 ชิ้นต่อวัน

429 ครั้ง
|
19 ต.ค. 2566
        รัฐบาล เชิญชวน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะ และอุจจาระไม่ได้  ทั้งผู้ป่วยรายเก่าและรายใหม่ ทุกกลุ่มอายุ ลงทะเบียนรับ "ผ้าอ้อมผู้ใหญ่" จำนวนไม่เกิน 3 ชิ้นต่อวัน 
 
        วันที่ 19 ต.ค.66 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนคนไทยที่มีภาวะพึ่งพิง ป่วยติดบ้าน หรือป่วยติดเตียง (ค่า ADL น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6) รวมถึงผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้ ทั้งผู้ป่วยรายเก่าและผู้ป่วยรายใหม่ทุกกลุ่มอายุ ลงทะเบียนขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรี จำนวนไม่เกิน 3 ชิ้นต่อวัน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเพื่อคนไทยทุกคน
 
สำหรับวิธีลงทะเบียน นายคารม กล่าวว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดำเนินการ ดังนี้
1.วิธีการขอรับสิทธิ (ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน)
-  แจ้งความประสงค์ได้ที่
- ศูนย์บริการสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส) สำรวจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
2.ประเมินกลุ่มเป้าหมายตามข้อบ่งชี้ที่กำหนด โดยพยาบาล/ผู้จัดการดูแล LTC/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3. ศูนย์บริการสาธารณสุข จัดทำโครงการเสนอต่อคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต โดย "งบกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร"
 
ส่วนต่างจังหวัด โดย "งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)" ดำเนินการ ดังนีั
1. วิธีการขอรับสิทธิ (ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน)
แจ้งความประสงค์ได้ที่
รพ.สต./อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) ค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่
2. ประเมินกลุ่มเป้าหมายตามข้อบ่งชี้ที่กำหนด โดยพยาบาล/ผู้จัดการดูแล LTC/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3. รพ.สต. จัดทำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นที่ พิจารณาอนุมัติ
และสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ
 
         "ภายหลังโครงการนุมัติ หน่วยงานที่เสนอโครงการดำเนินการจัดหา และส่งมอบผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยตามโครงการ แนะนำผู้ป่วยติดเตียง/มีปัญหากลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ ติดต่อลงทะเบียนขอรับสิทธิประโยชน์ได้ที่ รพ.สต. หรือ อบต./เทศบาล ในพื้นที่ที่อยู่อาศัย ส่วนใน กทม. ให้แจ้งรายชื่อที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านได้เลย แต่หากหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่ทราบรายละเอียดให้โทรแจ้ง สายด่วน สปสช. 1330 แล้ว สปสช.จะช่วยประสานงานให้ต่อไป" นายคารม กล่าว
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง