logo Big Debate พิษณุโลก

จะจัดการอย่างไร กับการบุกรุกผืนป่า | BIG DEBATE พิษณุโลก | 1 พ.ค. 66 | [3/6]

Big Debate พิษณุโลก : ตัวแทนจาก 7 พรรคการเมือง ร่วมประชันวิสัยทัศน์ ในประเด็น มีนโยบายอย่างไรกับแนวคิด นิรโทษกรรมคดีป่าไม้ที่ดิน ที่มีมากกว่า 46, Ch7HD News,ข่าวช่อง 7HD,ข่าวการเมือง,เลือกตั้ง66,Big Debate,BIG DEBATE พิษณุโลก,ดีเบตเลือกตั้ง,TERO Digital,​​สส.พิษณุโลก,ปดิพัทธ์ สันติภาดา,พรรคก้าวไกล,พงษ์มูน ทองหนัก,พรรครวมไทยสร้างชาติ,เฉลิมศรี จันทร์หิรัญ,พรรคไทยภักดี,ณัฐทรัชต์ ชามพูนท,พรรคเพื่อไทย,จักษ์ พันธ์ชูเพชร,พรรคประชาธิปัตย์,มงคล เหรียญวัฒนกุล,พรรคไทยสร้างไทย,เอกพงษ์ กุลเจริญ,พรรคพลังประชารัฐ,ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์,สงกรานต์ จิตสุทธิภากร,บุญยอด สุขถิ่นไทย,นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม,ดร.ศักดิ์ณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา,ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

244 ครั้ง
|
02 พ.ค. 2566
ตัวแทนจาก 7 พรรคการเมือง ร่วมประชันวิสัยทัศน์ ในประเด็น มีนโยบายอย่างไรกับแนวคิด นิรโทษกรรมคดีป่าไม้ที่ดิน ที่มีมากกว่า 46,000 คดีในปัจจุบัน บนเวที BIG DEBATE พิษณุโลก
 
สงกรานต์ จิตสุทธิภากร พรรคประชาธิปัตย์ มีความตั้งใจแก้ปัญหานี้โดยตรง โดยจะออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่เกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องที่ดินทุกคนภายใน 4 ปี จำนวนทั้งหมด 1 ล้านแปลง และจะเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกคน 
 
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า พื้นที่ป่าไม้เป็นสิ่งสำคัญ จึงต้องมีการอนุรักษ์ดูแล แต่ปัญหาที่ประชาชนต้องใช้พื้นที่ป่าเพื่อทำกิน ก็ต้องช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีที่ดินทำกินและอยู่อาศัยได้อย่างถูกกฎหมาย โดยจะมีการเร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 
ปดิพัทธ์ สันติภาดา พรรคก้าวไกล กล่าวว่า การพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินที่รัฐบาลกล่าวว่าเป็นมาตรการเร่งด่วน แต่ช่วยแก้ปัญหาได้เพียงปีละ 1,000 ครอบครัว ซึ่งจะต้องใช้เวลากว่า 1,000 ปี จึงจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ที่ดินเป็นกระดุมเม็ดแรกของความมั่นคงในชีวิตเกษตรกร จึงต้องเพิ่มงบประมาณ และแก้กฎหมายในกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ให้กระบวนการรวดเร็วและสะดวกขึ้น
 
บุญยอด สุขถิ่นไทย พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า การดำเนินคดีผู้ที่บุกรุกป่า จะต้องพิจารณาเป็นกรณีไป โดยเฉพาะคนที่ทำผิดกฎหมายจริง และจะต้องให้ความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่ถูกดำเนินคดีในระยะเวลาที่ชัดเจน ต้องเคารพกฎหมายอย่างเท่าเทียม
 
ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การขาดแคลนที่ดินทำกินจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ จึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาให้ประชาชนมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง โดยกำหนดแนวทางพัฒนาที่ดินให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และมีการตัดสินออกโฉนดให้ประชาชนอย่างยุติธรรม
 
ดร.ศักดิ์ณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า การพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินของประชาชน จะต้องให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมอย่างชัดเจน จึงต้องปฏิรูปนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ให้คนในชุมชนมามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย
 
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม พรรคไทยภักดี กล่าวว่า บางพรรคการเมืองยังมีญาติไปบุกรุกป่า จึงไม่อาจเชื่อได้ว่าจะมาแก้ปัญหานี้ได้ พ.ร.บ.ป่าไม้ คือกฎหมายทาส ที่คนต่างชาติร่างขึ้นมา เพื่อไล่คนไทยออกจากที่ดินของตนเอง จึงต้องนิรโทษกรรมให้คนไทยมีที่ดินทำกินของตนเอง และจะทำให้มีคนดูแลป่า ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
 
พบกับรายการ “เลือกตั้ง 66 #วาระคนไทย BIG DEBATE” ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 19.30 น. บนช่องทางออนไลน์ของ Ch7HD และ TERO Digital และ ตั้งแต่เวลา 20.30 น. ยิงสด ส่งตรงผ่านหน้าจอทีวีช่อง 7HD กด 35
 
 
รับชมผ่าน YouTube ได้ที่ https://youtu.be/L7Axa0d4obc

ข่าวที่เกี่ยวข้อง