logo Big Debate พิษณุโลก

ประชันวิสัยทัศน์ ผู้สมัคร สส.พิษณุโลก | BIG DEBATE พิษณุโลก | 1 พ.ค. 66 | [1/6]

Big Debate พิษณุโลก : ตัวแทนผู้สมัคร สส. ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก จาก 7 พรรคการเมือง ร่วมประชันวิสัยทัศน์ บนเวที BIG DEBATE พิษณุโลก จักษ์ พันธ์ชู Ch7HD News,ข่าวช่อง 7HD,ข่าวการเมือง,เลือกตั้ง66,Big Debate,BIG DEBATE พิษณุโลก,ดีเบตเลือกตั้ง,TERO Digital,​​สส.พิษณุโลก,ปดิพัทธ์ สันติภาดา,พรรคก้าวไกล,พงษ์มูน ทองหนัก,พรรครวมไทยสร้างชาติ,เฉลิมศรี จันทร์หิรัญ,พรรคไทยภักดี,ณัฐทรัชต์ ชามพูนท,พรรคเพื่อไทย,จักษ์ พันธ์ชูเพชร,พรรคประชาธิปัตย์,มงคล เหรียญวัฒนกุล,พรรคไทยสร้างไทย,เอกพงษ์ กุลเจริญ,พรรคพลังประชารัฐ,ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์,สงกรานต์ จิตสุทธิภากร,บุญยอด สุขถิ่นไทย,นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม,ดร.ศักดิ์ณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา,ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

492 ครั้ง
|
02 พ.ค. 2566
ตัวแทนผู้สมัคร สส. ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก จาก 7 พรรคการเมือง ร่วมประชันวิสัยทัศน์ บนเวที BIG DEBATE พิษณุโลก
 
จักษ์ พันธ์ชูเพชร ผู้สมัคร สส.พิษณุโลก เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ ชูยุทธศาสตร์สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ จะทำให้พิษณุโลก กลายเป็นเมืองแห่งการค้า การศึกษา และการเกษตร เปลี่ยนให้พิษณุโลกจากเมืองทางผ่าน ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเต็มตัว ด้วยการส่งเสริมอาหาร วัฒนธรรม ผลผลิตทางการเกษตรให้โดดเด่น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
 
เอกพงษ์ กุลเจริญ ผู้สมัคร สส.พิษณุโลก เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ตนเป็นคนในพื้นที่ มองเห็นศักยภาพในการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก และมองเห็นปัญหาในทุกภาคส่วนของจังหวัดพิษณุโลก จึงมีความเข้าใจความต้องการของประชาชน อยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดี โดยเฉพาะการจัดการน้ำและที่ดิน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร
 
โชคดี สายนำพามีลาภ ผู้สมัคร สส.พิษณุโลก เขต 3 พรรคก้าวไกล เน้นย้ำนโยบายรัฐสวัสดิการ ที่จะแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนทั้งประเทศ เพื่อทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ คนพิการ อย่างเท่าเทียมกัน การกระจายอำนาจแก่ท้องถิ่น ให้ประชาชนในพื้นที่เลือกตั้งผู้ว่าของตนเอง และส่งเสริมให้ประชาชนมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง
 
พงษ์มูน ทองหนัก ผู้สมัคร สส.พิษณุโลก เขต 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า ตนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนชาวพิษณุโลก กับนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มาโดยตลอดหลายปี พรรครวมไทยสร้างชาติมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม ส่งเสริมให้ประชาชนมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้อง และบัตรประชารัฐที่เพิ่มเงินให้เดือนละ 1,000 บาท 
 
ณัฐทรัชต์ ชามพูนท ผู้สมัคร สส.พิษณุโลก เขต 1 พรรคเพื่อไทย เห็นว่าประเทศไทยเหมือนผู้ป่วย จึงต้องมีการรักษา ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท สร้างงานสร้างอาชีพกว่า 20 ล้านตำแหน่ง แต่ละครอบครัวจะต้องมีรายได้มากกว่า 20,000 บาทต่อคนต่อครัวเรือน ต่อยอด 30 บาทรักษาทุกโรค และพัฒนาระบบคมนาคมให้เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจกับทุกภูมิภาค สร้างโอกาสให้ชาวพิษณุโลก
 
มงคล เหรียญวัฒนกุล ผู้สมัคร สส.พิษณุโลก เขต 1 พรรคไทยสร้างไทย ชูนโยบายสร้างความมั่นคงให้ผู้สูงวัย สร้างความมั่นใจให้ลูกหลาน ด้วยการเพิ่มสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุให้มีรายได้หลังเกษียณมากยิ่งขึ้น และยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น และศักยภาพของพิษณุโลกมีมากมาย ที่จะพัฒนาให้จังหวัดยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ 
 
เฉลิมศรี จันทร์หิรัญ ผู้สมัคร สส.พิษณุโลก เขต 1 พรรคไทยภักดี มองว่าที่จังหวัดพิษณุโลกยังมีปัญหาเรื่องการศึกษา และได้ทำการแก้ไขจากโรงเรียนตัวอย่างในพื้นที่ที่มีปัญหา จนนักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา ยกระดับความรู้มากขึ้น นอกจากนี้ยังเห็นปัญหาการเกษตรที่จะต้องจัดการเรื่องที่ดินและการจัดการน้ำ
 
พบกับรายการ “เลือกตั้ง 66 #วาระคนไทย BIG DEBATE” ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 19.30 น. บนช่องทางออนไลน์ของ Ch7HD และ TERO Digital และ ตั้งแต่เวลา 20.30 น. ยิงสด ส่งตรงผ่านหน้าจอทีวีช่อง 7HD กด 35
 
 
รับชมผ่าน YouTube ได้ที่ https://youtu.be/WszrcmbfuFA

ข่าวที่เกี่ยวข้อง