รัฐบาลห่วงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แจกถุงยางอนามัยฟรี 94 ล้านชิ้น ผู้มีสิทธิบัตรทอง เริ่ม 1 ก.พ.นี้
logo ข่าวอัพเดท

รัฐบาลห่วงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แจกถุงยางอนามัยฟรี 94 ล้านชิ้น ผู้มีสิทธิบัตรทอง เริ่ม 1 ก.พ.นี้

ข่าวอัพเดท : รัฐบาลห่วงปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เตรียมถุงยางอนามัย 94 ล้านชิ้น แจกผู้มีสิทธิบัตรทอง ครั้งละ 10 ชิ้น ต่อ คน ต่อ สัปดาห์ ไม่เกิ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,รัฐบาล,บัตรทอง,แจกฟรี,ถุงยางอนามัย

626 ครั้ง
|
31 ม.ค. 2566
        รัฐบาลห่วงปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เตรียมถุงยางอนามัย 94 ล้านชิ้น แจกผู้มีสิทธิบัตรทอง ครั้งละ 10 ชิ้น ต่อ คน ต่อ สัปดาห์ ไม่เกิน 52 ครั้ง ต่อ ปี เริ่ม 1 ก.พ. นี้
 
         วันที่ 31 ม.ค.66 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เดินหน้าสนับสนุนบริการถุงยางอนามัยอย่างต่อเนื่อง จัดเตรียมถุงยางอนามัย 94.56 ล้านชิ้น สำหรับประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์สามารถขอรับถุงยางอนามัยครั้งละ 10 ชิ้น/คน/สัปดาห์ ไม่เกิน 52 ครั้ง/คน/ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2566 เป็นต้นไป
 
       ผู้มีสิทธิบัตรทองฯ สามารถเข้ารับถุงยางอนามัยได้ที่หน่วยบริการประจำและหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเวชกรรม ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ด้านบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ร้านยา และคลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น
 
 
        การรับถุงยางอนามัยฟรี สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ใช้บัตรประชาชนลงทะเบียนรับบริการได้ที่หน่วยบริการโดยตรง
 
        ส่วนขนาดถุงยางอนามัยที่จัดให้บริการ มี 4 ขนาด เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการและสามารถเลือกขนาดถุงยางอนามัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงช่วยลดปัญหาภาวะท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น
 
        การใช้ถุงยางอนามัย สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และเพิ่มความปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วย (Safe sex) อาทิ โรคซิฟิลิส โรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี หนองใน หนองในเทียม และเอดส์ เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง