ไฟเขียว! ขึ้นค่าแท็กซี่กทม. รถเล็กเริ่ม 35 บาท รถใหญ่เริ่ม 40 บาท รถติดนาทีละ 3 บาท ชง ศักดิ์สยาม อนุมัติออกกฎ
logo ข่าวอัพเดท

ไฟเขียว! ขึ้นค่าแท็กซี่กทม. รถเล็กเริ่ม 35 บาท รถใหญ่เริ่ม 40 บาท รถติดนาทีละ 3 บาท ชง ศักดิ์สยาม อนุมัติออกกฎ

ข่าวอัพเดท : ไฟเขียว! ขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่ กทม. ชงเสนออัตราใหม่ภายใน 2 สัปดาห์ รถเล็กเริ่ม 35 บาท รถใหญ่เริ่ม 40 บาท รถติดเพิ่มเป็นนาทีละ 3 บาท ขึ้นค่าโดยสาร,แท็กซี่,ขึ้นค่าแท็กซี่,รถติด,ศักดิ์สยาม

517 ครั้ง
|
10 พ.ย. 2565
         ไฟเขียว! ขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่ กทม. ชงเสนออัตราใหม่ภายใน 2 สัปดาห์ รถเล็กเริ่ม 35 บาท รถใหญ่เริ่ม 40 บาท  รถติดเพิ่มเป็นนาทีละ 3 บาท
 
           การหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก และ 4 สมาคมแท็กซี่ ได้แก่ สมาคมแท็กซี่สาธารณะไทย สมาคมประสานรถรับจ้างสุวรรณภูมิ สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่สาธารณะ สมาคมแท็กซี่ยานยนต์ไฟฟ้า เกี่ยวกับการขอปรับขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ให้สอดคล้องกับต้นทุน และค่าครองชีพในปัจจุบัน
 
            นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังหารือว่าเห็นใจทุกฝ่ายทั้งผู้ขับรถแท็กซี่ และประชาชน แต่เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนและค่าครองชีพในปัจจุบัน จึงเห็นควรปรับขึ้นค่าโดยสาร แต่ขอให้ใช้อัตราค่าโดยสารใหม่ตามที่ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ.) เสนอมาไปก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของทุกฝ่าย ซึ่ง 4 สมาคมแท็กซี่ยอมรับ
 
อัตราค่าโดยสารใหม่ ตามที่ ทีดีอาร์ไอ.เสนอ ดังนี้
- ระยะทาง 1 กม.แรก รถเล็ก 35 บาท รถใหญ่ 40 บาท
- ระยะทาง 2-10 กม. รถเล็ก กม.ละ 6.5 บาท รถใหญ่ กม.ละ 6.5 บาท
- ระยะทาง 11-20 รถเล็ก กม.ละ 7 บาท รถใหญ่ กม.ละ 7 บาท
- ระยะทาง 21-40 กม. รถเล็ก กม.ละ 8 บาท รถใหญ่ กม.ละ 8 บาท
- ระยะทางเกินกว่า 41-60 กม. รถเล็ก กม.ละ 8.5 บาท รถใหญ่ กม.ละ 8.5 บาท
- ระยะทาง 61-80 กม. รถเล็ก กม.ละ 9 บาท รถใหญ่ กม.ละ 9 บาท
- ระยะทาง 81 กม.ขึ้นไป รถใหญ่ กม.ละ 10.5 บาท รถใหญ่ กม.ละ 10.5 บาท
- ค่ารถติด กรณีรถเคลื่อนที่ได้ช้ากว่า 6 กม.ต่อ ชม. รถเล็ก กม.ละ 3 บาท รถใหญ่ กม.ละ 3 บาท
 
ข่าวอัพเดท : ไฟเขียว! ขึ้นค่าแท็กซี่กทม. รถเล็กเ
 
 
         ด้านนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การเห็นชอบให้ปรับขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ครั้งนี้ จะนำเสนอนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเห็นชอบภายใน 1-2 สัปดาห์ จากนั้นจะต้องประกาศกฎกระทรวงในการปรับขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่ เพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง