volleyballvolleyball
volleyballvolleyball
'โออาร์' ประกาศตรึงราคาน้ำมัน 10 วัน ตลอดช่วงสงกรานต์ 2565
logo ข่าวอัพเดท

'โออาร์' ประกาศตรึงราคาน้ำมัน 10 วัน ตลอดช่วงสงกรานต์ 2565

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ แจ้งข่าวดี ตรึงราคาน้ำมันช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 9-18 เมษายน 2565 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาของประชาชน โดยถึงแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลก ปตท,โออาร์,ตรึงราคา,น้ำมัน,สงกรานต์

706 ครั้ง
|
11 เม.ย. 2565

       บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ แจ้งข่าวดี ตรึงราคาน้ำมันช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 9-18 เมษายน 2565 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาของประชาชน โดยถึงแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้น ก็จะไม่มีการปรับราคาขึ้นตาม แต่หากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง ทางโออาร์ ก็จะปรับราคาน้ำมันลงด้วย

ข่าวอัพเดท