ไทยเวียตเจ็ท แถลงการณ์ หลังมุก วัน April Fool’s Day ถูกตีความหมายเกินเลย
logo ข่าวอัพเดท

ไทยเวียตเจ็ท แถลงการณ์ หลังมุก วัน April Fool’s Day ถูกตีความหมายเกินเลย

กรุงเทพฯ,2 เมษายน 2565 - จากกรณีที่ทางสายการบินฯ มีการเผยแพร่เนื้อหาออนไลน์บนทางบัญชีทวิตเตอร์ของทางสายการบินฯ ในวันที่ 1 เมษายน 2565 (วัน April Fools Day)โดยเนื้อหาของโพสต์ดังกล่าวเกี่ยวกับเส้นทางบินจากจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย ไปยังเมืองหนึ่งในทวีปยุโรป ซ ไทยเวียตเจ็ท,แถลงการณ์,ขออภัย,ลบโพสต์

595 ครั้ง
|
03 เม.ย. 2565
       กรุงเทพฯ,2 เมษายน 2565 - จากกรณีที่ทางสายการบินฯ มีการเผยแพร่เนื้อหาออนไลน์บนทางบัญชีทวิตเตอร์ของทางสายการบินฯ ในวันที่ 1 เมษายน 2565 (วัน April Fool's Day)โดยเนื้อหาของโพสต์ดังกล่าวเกี่ยวกับเส้นทางบินจากจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย ไปยังเมืองหนึ่งในทวีปยุโรป ซึ่งก่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นในวงกว้าง สายการบินฯ กราบขออภัยอย่างสุดซึ้งต่อความผิดพลาดในครั้งนี้
 
     สายการบินฯ ขอชี้แจ้งว่า ฝ่ายบริหารของสายการบินฯ มิได้ให้ความเห็นชอบ หรือมีนโยบายสนับสนุนให้เผยแพร่เนื้อหาออนไลน์ในลักษณะดังกล่าว โดยได้สั่งการให้มีการลบโพสต์ดังกล่าวทันทีที่ทราบ ขณะนี้สายการบินฯ ได้ดำเนินการพักงานบุคคลที่มีส่วนรับผิดชอบสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของทางสายการบินฯ จนกว่าการตรวจสอบกรณีดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
 
      "ในฐานะผู้บริหารของสายการบินฯ ผมขอยอมรับความผิดพลาดที่ไม่สามารถกำกับดูแลการทำงานของพนักงานได้ดีเพียงพอ จนทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น เราจะเร่งดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างถี่ถ้วน และดำเนินการตามมาตรการที่หมาะสมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะปรับปรุงกระบวนการทำงาน ในการควบคุมเนื้อหาของสื่อประชาสัมพันธ์และโซเชียลมีเดีย เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก ทั้งนี้ ผมกราบขออภัยต่อประชาชนชาวไทยอย่างสุดซึ้งอีกครั้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น" นายวรเนดิ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยเวียตเจ็ท กล่าว
 
       ทั้งนี้ สายการบินฯ ได้ระงับการเผยแพร่พสต์ดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อน และขอน้อมรับข้อคิดเห็นทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานมิให้
เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต